O ședință de 10 minute: Vot pe bandă rulantă în CL Huşi


Aleşii locali huşeni au avizat favorabil un proiect de hotărâre privind aprobarea unor credite de angajament multianuale necesare proiectului finanţat prin PNDL- “Modernizare străzi municipiul Huşi”, o rectificare bugetară şi o modificare la o hotărâre mai veche care îi are în vizor pe chiriaşii ANL.

Zece minute, atât a durat şedinţa extraordinară de Consiliu Local (CL) Huşi de ieri, convocată de primarul municipiului Huşi, Ioan Ciupilan, la ora 7.30. Primul proiect de hotărâre care a intrat în dezbaterea aleşilor locali huşeni, şi care a şi fost votat favorabil, s-a referit la “aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Huşi, pentru perioada 2017-2018, pentru obiectivul de investiţii «Modernizare străzi în municipiul Huşi». Obiectivul de investiţii a fost aprobat prin PNDL. Potrivit expunerii de motive din cadrul proiectului de hotărâre, aprobarea acestor credite a fost necesară pentru începerea procedurilor de licitaţie.

Cel de-al doilea proiect: rectificarea bugetară – etapa octombrie 2017.

“În principal, rectificarea vizează sumele care sunt pe cele două proiecte europene care au fost aprobate în şedinţa anterioară. Rectificarea presupune suplimentarea veniturilor din ce înseamnă Fondul Social European, Fondul de dezvoltare naţională, inclusiv valoarea contribuţiei locale pe cele două proiecte europene. O suplimentare, de asemenea, se propune ca urmare a vânzării a două terenuri. Se propune o majorare a cheltuielilor de personal la autorităţi executive, o diminuare, tot la cheltuieli de personal, la Poliţia Locală…după cum am specificat, este vorba despre o economie, deci nu este afectată achitarea drepturilor salariale la Poliţia Locală şi la Biblioteca municipală. La acţiuni generale sunt trecute cele două fonduri europene, iar la transporturi este suma discutată mai devreme la acţiunile multianule. Se repartizează 144, 3 lei la serviciul de salubrizare şi 35,3 la Spaţii Verzi pentru achitarea furnizorilor restanţi la data de 30.09”, a explicat Safta Trofin, directorul economic al Primăriei Huşi.

În discuţie a intervenit liberalul Radu Bobârnat: “Vreau să fac o remarcă. Acum două luni, în august cred, domnul primar spunea că el nu va lua bani pentru implementarea proiectelor europene. Acum văd că, la suplimentare, se propune altceva….s-a răzgândit cam repede domnul primar”.

Supus aprobării, proiectul de hotărâre a trecut, însă liberalii s-au abţinut de la vot. Ultimul punct aflat pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a fost cel referitor la modificarea unui articol dintr-o Hotărâre a CL Huşi care îi priveşte direct pe chiriaşii ANL. La acest punct, consilierul liberal Cătălina Popa a cerut câteva lămuriri: “Este prevăzută aici o corecţie, bănuiesc că este preluată din lege: «pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintă adeverinţe cu veniturile realizate sau venituri din alte activităţi sau declaraţie notarială că nu realizează niciun venit, coeficientul de ponderare aplicat este de 1». Propunerea mea este ca această declaraţie notarială să fie una obligatorie, nu aleatorie. Pentru a nu fi interpretat textul”.

După câteva scurte discuţii pe textul proiectului de hotărâre, problema a fost lămurită. “Sensul e următorul: chiriaşul, ori prezintă adeverinţă de venit ori declaraţie notarială că nu are venit, acesta e sensul”, au concluzionat, în cadrul discuţiilor, consilierii locali. Supus votului şi acest proiect de hotărâre a trecut. Potrivit reprezentanţilor municipalităţii huşene, în prezent, opt chiriaşi ANL nu au depus documentele justificative referitoare la veniturile salariale, adică nu au prezentat adeverinţe de salariat, documente necesare pentru prelungirea contractelor ANL.

“Din totalul de 229 locuinţe ANL, s-au întocmit la data prezentei un număr de 147 de fişe de calcul”, se arată într-un referat ataşat la proiectul de hotărâre.


Leave a Reply