“Obiceiuri, colinde şi folclorul din zona mea”


Şcoala “Dimitrie Cantemir” Vaslui, prin structura Grădiniţei nr. 6, a organizat o nouă ediţie a simpozionului naţional “Obiceiuri, colinde şi folclorul din zona mea”, activitate care face parte din proiectul educaţional “Datini şi Aniversări”.

Şcoala “Dimitrie Cantemir”, prin structura Grădiniţei nr. 6 Vaslui, alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, a organizat un simpozion naţional, intitulat “Obiceiuri, colinde şi folclorul din zona mea”. Evenimentul a atras participanţi din 25 de judeţe. Din Vaslui au fost prezente şcolile „Mihail Sadoveanu”, “Alexandra Nechita”, “Vasile Alecsandri” şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”.
Manifestarea a avut drept obiectiv educarea copiilor în spiritul respectului pentru folclor, tradiţii şi trecut.
“Am vizat dezvoltarea unei imagini culturale proprii, a unui spaţiu cultural caracteristic prin cunoaşterea folclorului românesc în vederea integrării în lume şi consolidării relaţiilor de colaborare, de parteneriat activ cu comunitatea, pentru redescoperirea şi asigurarea continuităţii tradiţiilor. În cadrul acestui simpozion s-au realizat diferite obiective, cum ar fi: implicarea cadrelor didactice şi elevilor în acţiuni vizând familiarizarea cu folclorul românesc; contribuţia activă la conservarea creaţiei populare în general şi creaţia populară a zonelor direct implicate, în particular; dezvoltarea capacităţii de inter-relaţionare la nivelul grupului şi al comunităţii locale; motivarea elevilor şi cadrelor didactice în demersul de receptare a unor creaţii valoroase. Prin frumuseţea melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor. prin voiciunea pe care o imprimă oamenilor, obiceiurile populare contribuie într-o mare măsură în realizarea educaţiei pentru valori folclorice naţionale. Muzica populară şi strigăturile devin puternice mijloace de descoperire şi valorificare a posibilităţilor spirituale, creatoare a poporului român”, a declarat profesoara Speranţa Popovici, coordonatoarea proiectului.


Leave a Reply

%d bloggers like this: