Omraam Mikhael Aivanhov: Alchimia spirituală – căutarea perfecțiunii (IV): Animalele


Fără îndoială, ați remarcat că, indiferent de aspectul său fizic, fiecare animal se recunoaște printr-o însușire proprie. Despre iepure nu se vorbește atât despre modul în care se hrănește sau despre urechile sale lungi și mari, cât despre temperamentul său fricos. Despre lup nu se pomenește atât gâtul său gros sau capacitatea de a parcurge distanțe lungi, cât despre instinctul său de a ucide: când îi este foame și atacă o stână, deseori nu ucide o singură oaie, cât i-ar fi suficient pentru a-și potoli foamea, ci mai multe. Leul are drept caracteristică mândria și cutezanța; tigrul, cruzimea; vulturul, privirea pătrunzătoare și dragostea de înălțimi; țapul, senzualitatea; porcul, murdăria; pisica, independența și suplețea; boul, răbdarea; cămila, sobrietatea; cocoșul, combativitatea șamd. Dacă ar trebui să trecem în revistă toate animalele, nu am mai termina.

Animalele se regăsesc în noi prin calitățile sau prin defectele lor. Pe de altă parte, există persoane a căror figură ne amintește figura unui animal. Deseori, am verificat și eu câtă dreptate avea fizionomistul elvețian Lavater observând asemănări între anumiți indivizi și unele animale: purceluși, berbeci, maimuțe câini, cai, cămile, găini, pești etc. Urmăriți-vă și veți putea descoperi o sumedenie de animale în voi: veți vedea că un anume sentiment este un leu, că un altul este scorpion… Gândurile corespund lumii înaripate, ele au o analogie cu păsările, în timp ce sentimentele îmbracă un domeniu foarte vast: reptile, patrupede, oameni șamd. Dintre toate populațiile și triburile care au existat, niciunul nu a dispărut. Totul trăiește în om, dar vă este greu să înțelegeți în ce fel și în ce stare a materiei mai subzistă ele. Pentru moment, eu vă spun doar câteva cuvinte, dar voi să rețineți că în om se regăsește totul: munții, lacurile, râurile, mineralele, metalele și, bineînțeles, animalele.

Și acum să vedem care este rolul omului. Omului îi revine sarcina de a îmblânzi, de a armoniza și de a reîmpăca tot ce se află înăuntrul său. În acest fel, fiarele vor deveni animale domestice care vor munci pentru el. Este în interesul lui, și asta se vede în viața de toate zilele: țăranul care are multe animale domestice le pune la lucrul pământului, la cărat și trăiește și se îmbogățește de pe urma produselor lor.

Oamenilor le revine un rol imens în creație, rol pe care l-au uitat îndepărtându-se de Izvor. Ei nu mai știu pentru ce sunt predestinați și, în loc să educe animalele dinăuntrul lor, se comportă ca ele: se sfâșie și se mănâncă unii pe alții. Cât de cât omenești sunt hainele, decorațiile, casele, câteva cărți, câteva opere de artă, da, acestea denotă puțină căldură, dar viața interioară nu este prea grozavă… în ea mișună tot soiul de fiare sălbatice; da, aceleași instincte, aceleași pofte, aceleași cruzimi. Să nu credeți cumva că omul a scăpat de animale. Dar, cum nu le vede, nu crede că ele pot exista în gândurile și în sentimentele sale. Cu toate acestea, ele există! Gelozia, ura, dorința de răzbunare, toate acestea sunt animale. Sarcina noastră este acum de a le îmblânzi, de a le dresa până la a le aduce în stare de a ne servi. Furia, vanitatea, forța sexuală, toate trebuie înhămate, domesticite pentru a ne servi de ele. Cel ce știe să domesticească fiarele ce trăiesc în el poate să se bizuie pe munca lor și prin ele va trăi în belșug.

Îmblânzirea

Priviți ce se întâmplă în unele regiuni sau în unele țări încă sălbatice. Când copiii, ograda, turma nu sunt supravegheate, dacă nu se iau măsuri pentru a le apăra, fiarele le pot ataca, ucide și devora. Tot astfel, dacă omul nu se știe apăra, fiarele vin din când în când și îi sfâșie “copiii” – gândurile lui pozitive, sentimentele frumoase, elanurile, inspirațiile. Dacă el nu și le protejează, sunt devorate de forțe ostile care stau la pândă și care vin să distrugă. Apoi, se întreabă de ce este sărac, nenorocit, slab. De câte ori nu am verificat asta! Când cineva îmi spune “Am avut proiecte frumoase, dar nu le mai am. Mi-am pierdut inspirația, entuziasmul…”, îmi vine să-i spun “Asta ți s-a întâmplat pentru că nu ai fost vigilent, pentru că ai adormit și fiarele au venit și ți-au distrus totul”. De multe ori însă, nu spun nimic, căci îmi dau seama că nu voi fi crezut. Și totuși, cum să explici faptul că toate aceste elanuri frumoase au dispărut?

Problema animalelor din om este foarte importantă. Pentru a le domina trebuie să fii puternic, iar forța nu se obține decât prin puritate și prin dragoste. În India, de exemplu, unii asceți sau yoghini care s-au retras în păduri nu-și fac griji din pricina fiarelor care se plimbă în jurul lor. Animalele sunt foarte sensibile, simt aura, lumina care emană din aceste ființe. Oamenii sunt cei care și-au pierdut sensibilitatea, dar ele, animalele, simt. Deci, pentru a se face ascultat de animalele din interiorul său, omul trebuie să sporească în el lumina, puritatea și dragostea, cu alte cuvinte, să se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu. În acele momente, animalele simt că el redevine un adevărat stăpân al lor și sunt obligate să-l asculte. Altfel veți putea face tot ce veți crede, dar ele tot nu vor asculta.

Nu sunt singurul care a făcut această descoperire: înaintea mea, mii de persoane au descoperit cum animalele i se supun celui ce merge pe drumul de lumină. Dar eu vorbesc mai curând despre animalele din interior, cazul celorlalte nu este atât de important: nu mergeți prea des prin pădure cu riscul de a întâlni fiare. Când am fost în călătorie în India, mi s-a întâmplat să vizitez și regiuni unde trăiau tigri. Am fost prevenit, dar ceea ce este extraordinar este că n-am văzut nici măcar unul. Cum de s-a întâmplat așa? Ei bine, sau se temeau de mine, simțind că sunt mai crud decât ei și dispăreau din calea mea, sau n-am avut acest noroc, nu meritam să-i întâlnesc. Așadar, nu știu dacă sunt sau nu în stare să îmblânzesc fiare din pădure.

Și în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor au existat cazuri în care fiarele, în arene, cruțau unele victime. Din contră, altele erau imediat sfâșiate. Dar acolo nu era totdeauna cazul unor persoane insuficient de pure sau lipsite de credință, ci acele persoane erau predestinate acelui fel de a muri. Felul în care omul moare nu este niciodată voia întâmplării, fie ea mușcătură de șarpe, prăbușirea unei case, apă opărită, otravă, înec, glonte sau cuțit, totul este hotărât de dinainte dintr-un motiv bine determinat. Fiecare ființă are legături proprii cu unul dintre cele patru elemente și, de la caz la caz, cel care trebuie să acționeze este pământul, apa, aerul sau focul.

Domesticirea propriilor animale merită întreprinsă și reușita ei atrage multe avantaje. Cine reușește să îmblânzească animalele din interiorul său poate apoi să acționeze și asupra celor din exterior. Nu se poate acționa asupra altora până nu s-a reușit mai întâi asupra celor din interior. Eu am văzut mulți îmblânzitori în multe țări. Bineînțeles că simplul fapt că ei îmblânzesc fiarele nu înseamnă neapărat că au reușit să-și stăpânească fiarele din interiorul lor: ei au reușit un dresaj prin teama pe care au inspirat-o animalelor și ele îi ascultă căci nu au încotro, dar atât; când își slăbesc vigilența, animalele se aruncă imediat asupra lor.

Pe vremea când eram elev de liceu la Varna, în Bulgaria, un îmblânzitor de șerpi a venit într-o zi să facă o demonstrație în fața noastră. Era îmbrăcat în galben și purta saci cu șerpi de toate felurile, chiar și veninoși. Scotea câțiva, îi punea pe podium și începea să-i fixeze cu asiduitate. Privirea sa era extraordinară și șerpii dădeau înapoi. Noi eram foarte impresionați. Dar la puțin timp după aceea, am aflat că a murit, mușcat de unul dintre șerpii săi. Cu siguranță că nu fusese suficient de vigilent. Dacă s-ar fi supravegheat, dacă ar fi reușit să se stăpânească și dacă, mai ales, ar fi știut să radieze acea dragoste în fața căreia chiar și animalele cele mai crude se înclină, cu siguranță că nu ar fi fost mușcat.

În fine, să trecem peste toate acestea. Rețineți însă ideea că toate regnurile naturii există în noi. Sistemul nostru osos corespunde regnului mineral; sistemul circulator regnului animal, sistemul nervos regnului uman. Urmează sistemul auric, mult mai subtil decât rețeaua sistemului nervos, și care este limita între lumea umană și cea angelică.

Toate învățăturile inițiatice sunt de acord asupra acestui punct: omul este un rezumat al creației, de aceea el este numit “microcosmos” sau lumea cea mică prin reflectarea și sinteza “macrocosmosului”, a lumii celei mari, universul. Această cunoaștere explică munca Inițiaților; din moment ce toate zonele din univers se află în ei, ei știu că, declanșând în ei anumite mișcări, vor reuși să atingă Cerul. Dar dacă Cerul este conținut în om, din păcate, tot în om există și Infernul. Da, din păcate toți diavolii se află și ei acolo. Din fericire, sunt puțin amorțiți, paralizați, cloroformizați și unii dintre ei nu mai mișcă; dar dacă sunt reanimați, așa cum poți reanima un șarpe, ești imediat mușcat.

Pentru a readuce un șarpe la a fi inofensiv, el trebuie răcit. El devine periculos la căldură. Există mai multe feluri de căldură și în special una dintre ele este foarte propice trezirii șarpelui, adică a forței sexuale. De câte ori nu suntem mușcați pentru că încălzim prea mult acest șarpe. De aceea Inițiații se străduiesc să-l răcească puțin, pentru a-l face inofensiv. Iată la ce servește frigul. Trebuie să fim puțin mai reci în acest domeniu, dar, în schimb, să păstrăm o altă căldură, cea a inimii. Limbajul naturii este extraordinar! Cum ar putea fi încălzit acest șarpe? Nu este nevoie să vă învăț eu căci oamenii o știu prea bine: cu alcool, cu afrodisiace, cu anumite atitudini, cuvinte, priviri, parfumuri, muzici. În acel moment, șarpele se trezește și primul lucru pe care îl face este să-l muște pe nesocotitul care l-a trezit.

Șarpele, dragonul se află în noi… și porumbelul, de asemenea, care are o semnificație opusă celei a șarpelui. Porumbelul și șarpele nu se iubesc. Șarpele urăște porumbelul și porumbelul se teme de șarpe. V-am explicat deja identitatea, din punct de vedere astrologic, dintre vultur (porumbel) și scorpion (șarpe). Vă reamintiți cele patru animale sfinte, leul, taurul, vulturul și omul, care corespund la patru semne zodiacale: Leul, Taurul, Scorpionul și Vărsătorul. De ce corespunde vulturul semnului Scorpionului? Pentru că în trecut vulturul era cel care ocupa acest loc, dar după căderea omului, vulturul a fost înlocuit de scorpion, care reprezintă vulturul căzut. Scorpionul trebuie să redevină vultur și porumbel în același timp. Întregul proces de sublimare al forței sexuale este conținut în acest simbol.

Teama

În anumite circumstanțe, instinctul este un bun povățuitor, în altele însă, nu. În vremurile când omul se afla încă într-un stadiu foarte primitiv, foarte aproape de condiția de animal, instinctul era cel mai bun sfetnic al său, dar de când, grație dezvoltării creierului său, a atins un nivel superior, a început să capete și alți ghizi, rațiunea și inteligența, care sunt acum sfătuitorii pe care trebuie să-i asculte. Ceea ce în trecut era acceptabil sau chiar bun în prezent nu mai este admisibil.

Să luăm de exemplu teama. Pentru animale, frica este un ghid foarte bun: ea le salvează, prin ea ele învață. Dar omului nu-i mai este permis să se teamă. De aceea rolul Inițierii a fost dintotdeauna acela de a învăța omul să învingă frica. Încercările îngrozitoare la care erau supuși discipolii în sanctuarele antice nu aveau adesea alt scop decât acela de a-i obliga să-și învingă această frică moștenită de la regnul animal.

Nu s-a găsit un alt remediu mai bun împotriva fricii decât dragostea; dacă iubiți, nu vă mai este frică. Știința este și ea eficientă, dar nu în așa măsură cu dragostea pentru că dragostea, ca și frica, aparține tot domeniului instinctelor și este mai ușor să stăpânești un instinct cu un alt instinct decât prin știință sau rațiune. Câteodată, se poate întâmpla ca rațiunea să atenueze frica, dar rezultatul nu este de lungă durată și nici prea sigur, în timp ce dacă atingeți inima cuiva, el se va arunca în foc pentru voi. Dacă o femeie va vedea un necunoscut în pericol, poate că va ezita să înfrunte riscurile pe care le poate întâmpina salvându-l, dar dacă în pericol este propriul ei copil, ea se va repezi să-l salveze fără a mai sta pe gânduri.

La fel, o fată temătoare nu va traversa niciodată noaptea un cimitir, dar dacă trebuie să o facă pentru a-și întâlni iubitul, o va face fără nicio ezitare. Dragostea este aceea care îi dă curaj. (va urma)


Leave a Reply

%d bloggers like this: