Personalitățile învățământului vasluian: Profesorul Constantin Cosma – exigent cu munca sa, a elevilor și a colegilor


Era corect, sincer, înțelegător față de elevi și ceilalți profesori, ceea ce nu excludea exigența față de rezultatele muncii acestora și ale lui. Niciodată prezența sa ca dascăl, director ori inspector nu a fost asociată cu teama, insulta sau agresivitatea.

Constantin Cosma a fost devotat elevilor și învățăturii realizate de aceștia, a cunoscut în amănunt matematica, modul de predare, precum și programa școlară. Și-a onorat statutul conferit de profesie la modul superlativ, adică a fost unul dintre profesorii competenți ai județului, un dascăl adevărat.
A făcut doar fapte corecte ca profesor, director ori inspector școlar general adjunct, fiind temperat și curajos în același timp. A conștientizat devreme că matematica este, într-o formă sau alta, prezentă în orice act al nostru de gândire și a hotărât să devină profesor de matematică.
A urmat școala primară, gimnaziul și liceul în Vaslui (unde s-a și născut, la 1 decembrie 1944) și a absolvit, în 1967, Facultatea de Matematică-Mecanică a Universității “Al.I. Cuza” din Iași. Aptitudinea pentru matematică i-a fost pusă în evidență de profesorul Grigore Grigoriu, personalitate marcantă a școlii vasluiene. Contribuția sa a fost decisivă în hotărârea tânărului Constantin Cosma de a se pregăti pentru admirabila profesie de cadru didactic.
La 1 septembrie 1967, Constantin Cosma își face debutul ca profesor de matematică, la Liceul economic Vaslui. Aici va îndeplini și funcția de director adjunct, în anul școlar 1971-1972.
Urmează trei ani în care și-a pus în valoare disponibilitățile de organizator și conducător în cadrul Școlii Profesionale de pe lângă Fabrica de ventilatoare Vaslui, în calitate de director. În această perioadă, au fost construite spații de școlarizare, internat, cantină, sală de sport, ateliere pentru practica elevilor, toate dotate cu mobilierul necesar, cu material didactic, aparatură și utilaje cerute de programa școlară pentru instruire, asigurându-se și încadrarea cu personal didactic calificat.
Provocarea pentru inimosul profesor Constantin Cosma a continuat în următorii cinci ani (1975-1980). Devine profesor și director adjunct la Liceul Industrial nr. 1 Vaslui, unde au fost integrate șase clase ale școlii profesionale amintite.
În anul 1990, a fost promovat la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, ca inspector școlar general adjunct, viitorul său șef convingându-se că noua funcție nu reprezintă “o căciulă prea mare” pentru cel propus, având în vedere activitatea profesională și managerială de până atunci.
Prin transfer, la 17 ianuarie 1995, a devenit profesor titular de matematică la Liceul “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, unde a funcționat și după pensionare (în anul 2008).
Profesor talentat, dar modest în relațiile cu elevii și cu părinții acestora, a știut să le inoculeze celor dintâi un stil de muncă marcat de seriozitate și exigență, de dorința de afirmare prin muncă cinstită. Era corect, sincer, înțelegător față de elevi și ceilalți profesori, ceea ce nu excludea exigența față de rezultatele muncii acestora și ale lui. Niciodată prezența sa ca dascăl, director ori inspector nu a fost asociată cu teama, insulta sau agresivitatea. Învățase de tânăr să cunoască, să iubească și să respecte pe cei din jurul său: prieteni, elevi, colegi, părinți ai elevilor…
Pe elevii lui i-a însuflețit și le-a dat aripi să zboare către MAREA MATEMATICĂ. Dascăl talentat, a știut să atragă mulți elevi spre studierea matematicii, îmbinând eficient rigoarea științifică, proprie disciplinei, cu echilibrul, calmul și obiectivitatea la lecții. Elevii săi, participanți la diverse concursuri și olimpiade școlare, au obținut distincții prin care, deopotrivă, elevul, profesorul și liceul s-au bucurat de aprecieri elogioase. Personal, nu căuta niciodată grandioase împliniri, dar știa ca din unele lucruri mici să creeze bucurii nemărginite. Știa, ca și Grigore Moisil, că “pentru elevi este esențial cum rezolvă problemele, pentru profesor, cum le pune”.
Constantin Cosma s-a menținut în permanență ca etalon în ochii elevilor, care doreau să învețe matematică imitându-și profesorul. Preocupat de propria-i perfecționare, a obținut toate gradele didactice. Participările lui la simpozioanele și sesiunile de comunicări științifice erau apreciate de colegi.
Este autorul unei interesante și valoroase cărți, “Ce, când, cum rezolvăm probleme de geometrie?“, care a evidențiat bogata lui pregătire metodică și de specialitate. A întocmit programe școlare pentru cursurile opționale, demne de luat în considerare. Între acestea amintim “Inegalități” (clasa a X-a ) și “Recurențe” (clasa a XI-a ).
Meritele sale au fost recunoscute și prin acordarea unor distincții (Profesor evidențiat) și a unor diplome, între care Diploma de excelență (2008).
Era și un bun șahist. Știa să fie vesel, glumeț, iertător, mulțumit. Prin muncă și atmosfera de familie, descoperise entuziasmul vieții. Reușea să scoată din adâncul inimii sale, liniștită și plină de candoare, iubirea și s-o așeze deasupra tuturor: elevi, colegi și membri ai familiei. Pentru el, ca pentru toți oamenii adevărați, cele mai mari recompense nu erau avuțiile, ci relațiile de prietenie. L-am cunoscut pe când era “un tânăr frumos și rușinos ca o fată mare“, cum zicea Ion Creangă despre bădița Vasile.
În folclorul școlar vasluian circulă o întâmplare. Profesorul Constantin Cosma era președinte de comisie pentru acordarea gradului didactic I unei educatoare. Erau presiuni, mari din toate părțile, ca nota candidatei să fie maximă. Candidata însă nu întrunea condițiile pentru acordarea acestei note. Atunci, profesorul Costantin Cosma a cerut dosarul celei în cauză și a constatat că educatoarea absolvise liceul cu o notă puțin peste 7, iar definitivatul și gradul didactic II, cu puțin peste nota de promovare. Era deja prea mult! Pe cale de consecință, membrii comisiei au acceptat nota pusă de președintele comisiei, sub 10.
Se spune că, atunci când zăpada îți va albi părul, să stai pe un loc de cinste. Profesorul Constantin Cosma a stat toată viața pe un loc de cinste. El rămâne unul dintre cei mai talentați și devotați pedagogi pe care i-a avut Vasluiul. (Prof. Dumitru APOSTOLACHE, prof. Gheorghe CÂRJĂ)


Leave a Reply

%d bloggers like this: