Planurile managerului Bibliotecii Huşi


Consilierii locali huşeni au validat, în şedinţa ordinară pe luna decembrie, rezultatul final al evaluării noului proiect de management pentru Biblioteca Municipală “Mihai Ralea”, depus de directoarea Alina Tudose. Ca urmare, ea va semna un nou contract de management, valabil cinci ani.
În planul de activităţi pentru perioada 2017-2021 se arată că, în prezent, Biblioteca deţine aproximativ 130.000 de publicaţii, precum şi documente audio-vizuale. De asemenea, instituţia include două centre unde se asigură acces gratuit la internet, îndrumare în utilizarea calculatorului, precum şi ajutor în demersul utilizatorului de a găsi o anumită informaţie.
“Creatoare, dezvoltatoare şi administrator al valorilor culturale locale, naţionale şi internaţionale, Biblioteca Huşi va asigura, în continuare, conservarea şi popularizarea patromoniului propriu prin îndeplinirea sarcinilor care îi revin în calitate de bibliotecă publică, obţinerea, depozitarea şi valorificarea, în condiţii optime, a tuturor documentelor necesare bunei informări a utilizatorilor, diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor şi accentuarea rolului bibliotecii de furnizor de servicii informaţionale, de partener în procesul de educaţie permanentă şi de coordonator al vieţii cuturale huşene, stimularea interesului pentru valorile culturale şi elaborarea de lucrări de referinţă pentru comunitatea locală, consolidarea rolului de centru de educaţie permanentă prin oferirea unor servicii de calitate tuturor categoriilor de utilizatori, încheirea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ din toate nivelurile, ONG-uri, alte instituţii de cultură sau domenii conexe, susţinerea permanentă a unei politici de promovare a calităţii resurselor umane , prin perfecţionarea permanentă a angajaţilor precum şi fluidizarea circulaţiei publicaţiilor de interes prin intermedierea activă a schimburilor interbibliotecare naţionale şi internaţionale”, se punctează în planul de management.

Alte proiecte

La capitolul “Strategie culturală”, sunt prevăzute mai multe obiective prin care se propune atât promovarea instituţiei, cât şi modernizarea şi diversificarea serviciilor prestate. Între altele, va fi reînfiinţată Ludoteca din cadrul secţiei pentru copii şi va fi achiziţionat mobilier nou.
În cadrul programului “Biblioteca în era digitizării”, sunt urmărite trei proiecte: introducerea întregului fond de carte în programul Tinlib, continuarea informatizării tuturor serviciilor bibliotecii şi realizarea paginii web a bibliotecii. Tot pentru perioada următoare, se doreşte: continuarea activităţii Clubului Sissy, prin care începătorii şi avansaţii pot aprofunda limba franceză; continuarea cursurilor de iniţiere în folosirea calculatoarelor pentru persoanele de vârsta a III-a; continuarea proiectelor “Biblioteca vine la tine” şi “Biblioteca de vacanţă”.
Tot pentru perioada 2017-2021, conducerea Bibliotecii Huşi îşi propune înfiinţarea “Clubului de lectură” pentru elevii claselor V-XII, promovarea creatorilor locali prin întâlniri lunare cu membrii comunităţii, continuarea lucrării “Bibliografii huşene”, conferirea unor distincţii cititorilor, bibliotecarilor şi unor personalităţi marcante ale vieţii culturale.
La secţiunea “Programe anuale permanente”, sunt trecute trei manifestări culturale: “Oul năzdrăvan” – festival naţional de creaţii artistice, “Deschide uşa, creştine!” – festival judeţean de tradiţii populare şi “Festivalul primăverii” – manifestare artistică judeţeană.
Până în 2021, conducerea Bibliotecii “Mihai Ralea” din Huşi estimează că numărul beneficiarilor serviciilor oferite va ajunge la 3.200.


Leave a Reply