Plata dărilor la Huși, pe ultima sută de metri


Până pe 29 septembrie, toți contribuabilii persoane fizice din municipiul Huși (cu excepția celor care desfășoară activități economice) care își achită integral obligațiile fiscale restante către primărie beneficiază de scutire de la plata majorărilor de întârziere. Ultima zi lucrătoare a acestei luni este și termen scadent pentru plata taxelor și impozitelor locale pe anul curent.

Până pe 29 septembrie, toți contribuabilii persoane fizice din municipiul Huși – cu excepția celor care desfășoară activități economice (persoane fizice autorizate, asociații familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, întreprinderi individuale șamd.) – care își achită integral obligațiile fiscale restante către primărie beneficiază de scutire de la plata majorărilor de întârziere.
Reprezentanții primăriei precizează și care sunt hușenii care pot beneficia de această facilitate: “Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care datorează majorări de întârziere pentru neachitarea impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor, calculate în limita termenului de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare. Scutirile ce vor fi acordate sunt cele prevăzute de Codul de procedură fiscală, respectiv scutiri de majorări de întârziere reprezentând obligații bugetare. Scutirea se aplică în proporție de 100% pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, dacă acestea vor fi achitate la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 29.09.2017 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Pot beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au achitat integral, până la data de 29.09.2017, toate obligațiile fiscale principale restante; au achitat integral, până la data de 29.09.2017, sumele reprezentând amenzi exigibile de orice fel, cu exepția celor contestate și pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată”.

Termen scadent

Tot până în ultima zi lucrătoare a acestei luni, hușenii își pot achita taxele și impozitele locale pe anul curent fără să fie penalizați. Potrivit calendarului termenelor de plată, beneficiază de un alt doilea termen scadent, după cel de la 31 martie, următoarele dări: impozitul pe clădiri, pe mijloace de transport și teren, taxele de afișaj (firme, panouri) și impozitul pe mijloace de transport marfă mai mari de 12 tone. Nerespectarea acestui termen de plată îi va arde la buzunar pe contribuabili.
“Pentru neachitarea la termenul de scadență a impozitului, se datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, anunță municipalitatea hușeană.
La Huși, taxele și impozitele locale pot fi achitate: online – accesând site-ul www.ghiseul.ro/Plata fara autentificare; în numerar – la ghișeul din strada 1 Decembrie, nr. 9, camera 9, luni, marți, miercuri, joi, între orele 7.30-16, și vineri, în intervalul orar 7.30-13.30; din contul personal deschis la orice bancă. (R.O.)


Leave a Reply

%d bloggers like this: