Poţi redirecţiona 2% din impozitul pe venit


finante_Ajfp_dgfp_16Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Vaslui, 25 mai va fi ultima zi pentru depunerea formularului 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe venituri din salarii şi asimilate salariilor”. Formularul se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri din salarii şi asimilate salariilor şi îşi exercită opţiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult, precum şi de către persoanele care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii.
De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură şi silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, jocuri de noroc şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, îşi pot exercita opţiunea de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit anual prin depunerea formularului 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.
Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, şi se pot depune la ghişeul unităţii fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Formularele se pot depune şi on-line la adresa www.e-guvernare.ro, în cazul în care contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. De asemeni, contribuabilii se pot înrola în Spaţiul Privat Virtual pe pagina de internet www.anaf.ro, de unde, după înregistrare, îşi pot exprima on-line opţiunea privind destinaţia a 2% din impozitul anual pe venit, accesând secţiunea Declaraţii – Completarea Declaraţiei.


Leave a Reply