Precizări privind concediul medical acordat părinților cu copii bolnavi


Părintele sau tutorele care însoțește minorul aflat la tratament pe teritoriul unui stat membru ori în Elveția poate obține concediu medical și indemnizația aferentă la revenirea în țară.

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui vin cu amănunte importante în ceea ce privește acordarea concediului medical pentru părinții care își tratează copiii bolnavi în alte state ale Uniunii Europene.
“Părintele sau tutorele care însoțește copilul bolnav aflat la tratament pe teritoriul unui stat membru UE/SEE ori în Elveția poate obține concediu medical și indemnizația aferentă la revenirea în țară”, se arată într-un comunicat de presă.
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, asigurații însoțitori ai pacienților care primesc servicii medicale pe teritoriul unui stat membru UE/SEE ori în Elveția au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani: “Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară. Reglementările menționate, dezvoltate în Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006, de aprobare a Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, au ținut cont tocmai de faptul că un părinte sau tutore care-și însoțește copilul bolnav la tratament în străinătate nu se poate prezenta la medicul curant pentru obținerea concediului medical cât timp se află în altă țară”.


Leave a Reply