Primăria Bârlad caută, iar, purtător de cuvânt


După ce, în aprilie, Primăria Bârlad a organizat degeaba un concurs pentru un al doilea post de purtător de cuvânt, zilele trecute l-a scos din nou la “mezat”.

 Constantin Nițuc, actualul purtător de cuvânt al Primăriei Bârlad sau, mai pompos spus, șeful Biroului Presă, Relații cu Publicul și Relații cu Instituțiile de Învățământ, Cultură, Sănătate și Sport, își caută subaltern. Pentru că funcția pe care o ocupă implică nu doar oferirea de informații către mass-media, ci și alte atribuții de serviciu, primăria a scos la concurs un al doilea post de purtător de cuvânt, adică, oficial, de consilier clasa I, grad profesional principal. De fapt, și în cursul lunii martie a organizat un asemenea concurs, însă cum condițiile au fost extrem de restrictive (se puteau înscrie numai absolvenții Facultății de Jurnalism cu o vechime de cel puțin cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției), s-a înscris un singur candidat, dar nici el nu s-a prezentat la proba scrisă.

De această dată, condițiile specifice sunt mai la îndemână. Doritorii trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, adică studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să fie rezistenți la stres și să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum cinci ani.

Asta pe lângă condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare: să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani și nici să fi desfășurat activitate de poliție politică.

Anunțul a fost afișat pe pagina posturi.gov.ro, unde Agenția Națională a Funcționarilor Publici publică posturile vacante din administrația publică. Proba scrisă va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 10, la Primăria Bârlad, urmând ca interviul să fie programat în cel mult cinci zile.

Tot atunci, primăria va organiza un concurs și pentru posturile de: consilier clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios; doi consilieri clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Serviciului Tehnic-Investiții, Licitații și Contracte de Achiziții Publice; referent clasa a III-a, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Cadastru Imobiliar Edilitar, Banca de Date și Registrul Agricol; consilier clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală și Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice și a Asociațiilor de Proprietari.


Leave a Reply

%d bloggers like this: