Primăria Huși a modificat schemele de personal


Aleșii locali hușeni au aprobat modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, fiind create cinci noi posturi: unul de șofer, trei de electrician exploatare rețele electrice și unul de șofer deservire utilaj pentru intervenții la rețelele electrice.
“Pentru buna desfășurare a activității, este necesară angajarea unui șofer care va deservi deplasările în interes de serviciu atât ale conducerii instituției, cât și ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre votat în ședința din decembrie a Consiliului Local (CL) Huși.
În cadrul aceleiași întâlniri, CL a aprobat și modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea a două posturi ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional a doi funcționari publici.
Și statul de funcții al Casei de Cultură “Alexandru Giugaru” a fost modificat. Aleșii au aprobat transformarea postului de referent debutant în referent I, ca urmare a susținerii examenului de promovare a unui angajat.


Leave a Reply