Prof. Angelica Mariana Dobre – in memoriam


Distinsa profesoară Angelica Mariana Dobre, de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, a trecut în lumea umbrelor în prima zi a noului an. S-a născut la 6 mai 1953, în municipiul Bârlad. Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat la Şcoala nr. 2, azi „Dimitrie Cantemir”, iar cele medii, la Liceul nr. 2, ambele din municipiul Vaslui.
A absolvit Facultatea de Filologie, secţia franceză-română, din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, promoţia 1976. Între anii 1990-1995, a urmat şi Facultatea de Drept, curs fără frecvenţă, la aceeaşi universitate ieşeană, pe care a absolvit-o în 1995.
Şi-a început cariera didactică la Liceul Industrial de Construcţii Buzău, la 1 septembrie 1976. A predat limba franceză până în anul 1980, când a fost transferată la Liceul Industrial nr. 1 Vaslui, după doi ani, a fost detaşată la Şcoala Văleni, pentru ca, în anul 1984, să fie transferată la Şcoala nr. 3 din municipiul reşedinţă de judeţ. De la 1 septembrie 1985, şi-a desfăşurat activitatea didactică, fără întrerupere, la Liceul „M. Kogălniceanu” (LMK).
Pregătirea în specialitate şi cultura generală, cunoaşterea temeinică a limbii franceze, pasiunea pentru profesia aleasă, vocaţia didactică de excepţie reprezintă repere care i-au marcat afirmarea şi notorietatea. Realele aptitudini şi abilităţile metodice, tonul cald, echilibrat, limbajul elevat dădeau atractivitate lecţiilor, la care elevii participau cu interes şi plăcere.
Dominanta în relaţiile Angelicăi Dobre cu elevii o constituia colaborarea sinceră, respectul reciproc, toleranţa, dar şi exigenţa, obiectivitatea în evaluarea cunoştinţelor. Intelectual de ţinută, cu un variat spectru de preocupări, puternic implicată în viaţa şcolii, ea a dobândit, meritat, respectul elevilor, părinţilor şi colegilor.
Dintre activităţile desfăşurate în afara clasei menţionăm: responsabila cercului pedagogic al profesorilor de limba franceză din licee – centrul metodic Vaslui; responsabila comisiei metodice a diriginţilor – centrul Vaslui; metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean, calitate în care a făcut parte din comisii pentru inspecţiile speciale şi examinare la diferite concursuri şcolare, pentru obţinerea gradelor didactice etc.
Totodată, profesoara Dobre s-a implicat în organizarea, în fiecare an, a Festivalului de teatru francofon pentru elevii de liceu, a coordonat manifestările cultural-artistice prilejuite de „Zilele şcolii”, a sprijinit organizarea concursului interjudeţean de matematică „Academician Radu Miron” şi editarea revistei liceului – „Diagonale”. A participat la numeroase acţiuni şi schimburi de experienţă realizate în cadrul programelor europene – în Franţa, Ungaria, Portugalia, Italia, Polonia, Letonia, Rusia etc.
În funcţiile de director adjunct (1996-2005) şi director general (2005-2010) la LMK, Angelica Dobre a făcut dovada unor calităţi manageriale care au impus-o şi în aceste ipostaze, unitatea dobândind laboratoare de informatică şi mobilier nou, inclusiv la cancelarie.
Eforturile deosebite puse în slujba învăţământului, a LMK, i-au fost recompensate cu Diploma „Gheorghe Lazăr” – clasa I, precum şi cu alte distincţii, iar, de-a lungul anilor, succesele elevilor săi la olimpiade şi alte concursuri i-au confirmat prestigiul profesional.
Fiul ei, Alexandru, a fost un elev eminent al liceului nostru, iar acum este cadru didactic şi prodecan la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi.
O boală neiertătoare a răpit-o din mijlocul nostru, după o îndelungată suferinţă, însă profesoara Angelica-Mariana Dobre va rămâne întotdeauna în memoria foştilor elevi şi a tuturor celor care au cunoscut-o.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
(Prof. Nicolae IONESCU)


Leave a Reply