Profesorii din R. Moldova, instruiţi de ISJ Vaslui


Inspectoratul Şcolar Judeţean a iniţiat primul curs de formare al profesorilor basarabeni, având ca temă tehnicile de evaluare modernă. Cu acest prilej, a fost semnat un acord-cadru de cooperare instituţională.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Vaslui a organizat primul curs de formare cu profesori basarabeni, la Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova (Chişinău), pe tema tehnicilor de evaluare modernă prin intermediul Sistemului electronic de gestiune a învăţării (LMS), creat în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, laureat al European Language Label 2016. Au participat profesori şi directori de la 15 instituţii din Republica Moldova, care au semnat un protocol de parteneriat în Consorţiul pentru difuzarea şi exploatarea rezultatelor. Formator a fost coordonatorul proiectului, inspector pentru limbi moderne şi purtător de cuvânt al ISJ Vaslui, Alexandru Mîţă.
„Concretizarea acestei iniţiative nu ar fi fost posibilă fără contribuţia nemijlocită a partenerului moldovean, Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova, al directorului acestei instituţii, Ana Vivdici, personal, care a antrenat toată echipa instituţiei pentru organizarea rapidă şi eficientă a acestui eveniment. De asemenea, a contribuit exemplar prin punerea la dispoziţie a unui laborator de informatică la Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, directorul acestei instituţii, Arcadi Malearovici, implicându-se activ în desfăşurarea fără cusur a formării”, a declarat Alexandru Mîţă.
Organizatorii, alături de participanţii la formare, s-au arătat comunicativi, calzi, entuziaşti, serioşi, interesaţi de noi tehnologii şi de inovarea didactică, dovedind încă o dată că Moldova este un tărâm al oamenilor deosebiţi. Cu această ocazie, partea moldoveană a semnat Acordul-Cadru de cooperare instituţională internaţională încheiat între ISJ Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Naţional al Republicii Moldova. Cele două instituţii vor crea aplicaţii, proiecte şi programe comune, cu diverse surse de finanţare locale, naţionale şi internaţionale, în vederea motivării cadrelor didactice pentru recunoaşterea rolului lor social, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale.
Manifestările concrete de cooperare vor include: sesiuni comune; un calendar de activităţi; simpozioane, conferinţe, congrese; schimburi de experienţă; tabere tematice, excursii didactice; cursuri de formare; formare online pe platforma comună; proiecte instituţionale; proiecte structurale de anvergură; proiecte în parteneriat internaţional; dezvoltarea de instrumente comune de cooperare în domeniul educaţiei şi formării; susţinerea activităţii comune a asociaţiilor profesionale şi culturale naţionale şi internaţionale focalizate pe domeniul învăţământului, cel al culturii şi cel al sportului.


Leave a Reply

%d bloggers like this: