Proiect cu cofinanțare europeană: Nevoiaşii Huşului, în atenţia municipalităţii


Prin proiectul “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Huşi”, municipalitatea îşi propune, printre altele, să combată sărăcia şi excluziunea socială.

Conducerea Primăriei municipiului Huşi anunţă lansarea proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Huşi”, care este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi care se derulează pe o perioadă de patru luni.

“Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea locală a municipiului Huşi, plasată sub responsabilitatea comunităţii, în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale. Prin stimularea implcării comunităţilor marginalizate din municipiul Huşi în dezvoltarea locală, formarea unui parteneriat public-privat local incluziv, elaborarea şi implementarea unei Strategii de Dezvoltare locală integrată şi multisectorială în municipiul Huşi, se urmăreşte eliminarea, prin Dezvoltarea Locală plasată sub Răspunderea Comunităţii (DLRC), a principalelor probleme ale comunităţilor marginalizate”, se precizează într-un comunicat de presă postat pe site-ul Primăriei Huşi.

De asemenea, prin acest proiect se mai doreşte şi eliminarea barierelor dintre instituţii, sectorul privat şi societatea civilă, precum şi dezvoltarea parteneriatelor care să permită combinarea eficientă a resurselor existente la nivel local.

“Lipsa fondurilor, nivelul de trăi scăzut al populaţiei din această zonă şi lipsa de instruire au condus către o intervenţie individuală a activităţilor, atât în plan economic cât şi instituţional, astfel încât, la această dată, nu există o conexiune reală între sectoare, nici pe verticală, nici pe orizontală, zonele defavorizate fiind aproape deconectate de zonele care oferă oportunităţi. În contextul problemelor specifice menţionate, municipalitatea vede rezolvarea, pe de o parte, prin implicarea în constituirea şi funcţionarea Grupului de Acţiune Locală (GAL), iar pe de altă parte, prin realizarea acelor investiţii care să asigure complementaritatea şi sinergia intervenţiilor şi care, totodată, să conducă la: creşterea educaţiei, accesul la servicii de bază şi la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de trai ale populaţiei marginalizate, pe termen lung”, se mai arată în acelaşi comunicat.

Rezultatele proiectului 

În ceea ce priveşte rezultatele proiectului, municipalitatea huşeană a trasat trei linii importante: constituirea unui parteneriat public-privat sub formă de Grup de Acţiune Locală; un studiu de referinţă întocmit la nivelul comunităţilor marginalizate ZUM (Zone Urbane Marginalizate) şi o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) întocmită, ce va fi însoţită de lista indicativă a intervenţiilor propuse pentru atingerea obiectivelor stabilite. “Strategia de Dezvoltare Locală va conţine prezentarea generală a municipiului Huşi şi a zonelor vizate. Ea va asigura reprezentarea echitabilă a diferitelor categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în întreg procesul DLRC (Dezvoltare Locală sub Răspunderea Comunităţilor), realizarea unui plan de acţiune coerent bazat pe rezultatele consultării comunităţii marginalizate şi experţilor, care să asigure caracterul integrat la nivelul teritoriului. Strategia de Dezvoltare Locală va fi întocmită astfel încât să aducă soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate în teritoriu şi, totodată, să fie aliniată la Strategia municipiului Huşi şi la documentele strategice relevante”, se mai arată în comunicatul de presă al Primăriei Huşi.


Leave a Reply