Provocările directoarei Spitalului Huși


Lucia Rotaru

Dr. Lucia Rotaru, cea care a câștigat un nou mandat ca manager al Spitalul Municipal Huși, are de rezolvat mai multe probleme cu care se confruntă untatea sanitară, printre ele numărându-se deficitul de personal.

Medicul Lucia Rotaru a câștigat un nou concurs pentru postul de manager al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Huși. Ea a primit din partea comisiei nota 10 la proiect și nota 9,83 pentru abilitățile manageriale, punctajul final fiind 9,91.

Potrivit Planului de management “Planificarea, organizarea și eficientizarea serviciilor de sănătate la Spitalul Municipal”, noul manager va trebui să rezolve mai multe probleme stringente: “Puncte slabe: deficit de personal – medici, cadre medii și auxiliare; pierderile financiare determinate de cazurile de spitalizare continuă efectuate peste contractul cu CJAS Vaslui; secții ale căror indicatori de performanță sunt sub media valorilor naționale; lipsa aparaturii de înaltă performanță; adresabilitate crescută a unor pacienți care pot fi tratați în ambulatoriu; nedecontarea unor servicii din ambulatoriu deoarece medicii nu au contract cu CJAS Vaslui (au contract în privat) șamd”.

De asemenea, spitalul avea, în 2016, datorii la mai mulți furnizori: “Suma totală era de 1.489.076 de lei, din care plăți restante 629.896 de lei. Unitatea avea însă de primit de la CJAS Vaslui 1.610.540 de lei. Acest lucru a dus la necesitatea limitării cheltuielilor pentru bunuri materiale sau servicii”.

Noul manager a detaliat situația resurselor umane: “Statul de funcții aprobat de Consiliul Local Huși în august 2017 cuprinde 541,5 posturi normate, dintre care 395 de posturi sunt ocupate, iar 146.5 posturi sunt vacante. Sunt vacante, printre altele, 29 de posturi de medici, 53 de asistenți, 24 de îngrijitori și 12 de infirmiere”.

Analiza SWOT a scos în evidență și aspecte pozitive: “Puncte tari: acreditare ANMCS, acreditare ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, acreditare RENAR a laboratorului; echipa managerială are continuitate și experiență; spații moderne, care oferă condiții de cazare și de tratament la standarde ridicate; structura diversificată a specialităților medicale; existența locuințelor de serviciu pentru medici (în incinta spitalului); controlul infecțiilor asociate asistenței medicale; situație financiară relativ bună și stabilă.

La capitolul “Indicatori de calitate”, Planul de management arată că “rata mortalității intraspitalicești a fost de 0,65% (față de 0,90% la nivel național), iar rata infecțiilor nosocomiale a fost de 0.13%”.

Trebuie spus că Spitalul Huși, cu 285 de paturi, deservește peste 70.000 de locuitori, dintre care 25.000 din municipiu și 45.000 din comunele arondate, punând la dispoziție un număr de aproximativ trei paturi la mia de locuitori. În zonă, principalele boli ca incidență au fost cele ale aparatului digestiv – 2.399 de cazuri, aparatului respirator – 2.056, aparatului circulator – 1.552 etc.


Leave a Reply

%d bloggers like this: