Puși la muncă!


Consilierii hușeni au avizat Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii Legii 416/2001.

În ședința ordinară pe luna ianuarie, Consiliul Local (CL) Huși a aprobat proiectul de hotărâre privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe acest an, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

Potrivit documentului, persoanele beneficiare de ajutor social vor desfășura activități precum: întreținere/curățenie străzi și trotuare, curățat rigole prin răzuire, măturat manual pe străzi, îndepărtarea resturilor vegetale și a deșeurilor de pe domniul pubilc, îndepărtarea vegetației de pe canalele colectoare, lucrări de întreținere și curățenie în parcuri și cimitire, curățat zăpada și gheața de pe domeniul public.

“Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiuni de interes local, în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu valoarea ajutorului social. Serviciul Public Local de Asistență Socială Huși asigură întocmirea și transmiterea către SC Ecosalubrizare Prest SRL a listelor cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local, precum și numărul de ore stabilite. SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși va ține evidenția efectuării orelor de muncă, întocmind lunar pontaje pe care le va comunica Serviciului Public Local de Asistență Socială”, se arată în documentul aprobat de CL Huși.


Leave a Reply

%d bloggers like this: