Raport al Camerei de Conturi: Nereguli la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși


În urma controalelor efectuate la unitatea de învățământ, inspectorii de conturi au constatat ilegalități la achizițiile publice, în privința casării unor mijloace fixe, probleme cu cantina șamd.

În ședința din ianuarie, Consiliul Local (CL) Huși a fost informat cu privire la cinci rapoarte ale Camerei de Conturi Vaslui, încheiate în urma controalelor făcute la instituții publice din oraș. Printre ele s-a numărat și decizia emisă în urma verificărilor efectuate la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”. Potrivit documentului, aici au fost depistate mai multe nereguli. Un prim aspect sesizat face referire la vânzarea unor cantități de struguri.

“Colegiul a încheiat cu o persoană juridică un contract de vânzare-cumpărare, având ca obiect comercializarea cantității de 37.000 de kg de struguri pentru vin, la prețul de un leu/kg; conform pct. 5.2 din contract, plata trebuia efectuată de cumpărător în două tranșe (15.12.2016 și 10.02.2017), fapt nematerializat. La data acțiunii de control, cumpărătorul figurează în evidența contabilă a entității cu datorii neachitate în sumă de 16.000 de lei”, se arată în document.

Instituția de control a constatat probleme și în privința casării anumitor mijloace fixe: “Urmare a propunerilor de casare efectuate în anul 2016 de către comisia de inventariere a patrimoniului, în baza Deciziei directorului Colegiului Agricol Huși, au fost scăzute din evidența contabilă mijloace fixe amortizate integral în valoare de 481,10 lei și materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 28.348,66 lei, fară a fi respectate prevederile legale. Nu s-au prezentat documente din care să rezulte că s-a procedat efectiv la vânzarea fierului vechi provenit din dezmembrări și niciun document din care să rezulte măsurile luate în continuare de entitate cu privire la valorificarea fierului vechi și a altor bunuri sau deșeuri aparținând entității. Acest mod de lucru contrar prevederilor legale a fost practicat de entitate și pe parcursul anului 2017”, se subliniază în raport.

Și la cantina colegiului au fost sesizate abateri: “Consiliul de Administrație a emis o listă a tarifelor utilizate pentru spațiile de închiriere, luându-se hotărârea de a se utiliza sala cantină și pentru alt tip de activități (diverse evenimente), listă în care este specificat că pentru închiriere sală cantină cu peste 30 de perechi/ persoane se va plăti o taxă de 1.500 de lei. Directorul a propus organizarea revelionului 2015-2016 și a celui 2016-2017 la cantina unității și a numit comisii care să se ocupe de acest aspect, specificându-se și faptul că se vor plăti utilitățile, fară să se discute și despre plata închirierii sălii (nu există o hotărâre a Consiliului de Administrație în acest sens). Astfel, deși legea interzice punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, de active fixe din domeniul public și privat al municipiului, iar pentru închirieri de active fixe este obligatoriu să se încaseze venituri la bugetul unității, acest aspect nu s-a materializat”.

Reprezentanții Camerei de Conturi Vaslui spun că nici inventarierea generală a patrimoniului, efectuată la nivelul anului 2016, nu s-a conformat prevederilor legale: “Deși din conținutul procesului verbal se constată că există bunuri care aparțin unor terți aflate în custodia colegiului (damigene, butoaie, canistre), respectivele liste de inventariere nu au fost înaintate persoanelor care au lăsat aceste bunuri în custodia instituției de învățământ, entitatea neprocedând la punctarea acestora”.

Probleme la achizițiile publice

Camera de Conturi Vaslui a identificat și nereguli privind achizițiile publice: “În calitate de autoritate contractantă, Colegiul Agricol Huși nu a respectat, în perioada 2015-2016, prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea achizițiilor publice. Ordonatorul terțiar de credite nu a monitorizat implementarea în activitatea instituției a prevederilor legale pe linia achizițiilor publice, respectiv nu a implementat procedura operațională Desfășurarea achizițiilor prin cumpărare directă, pe care trebuia să o actualizeze conform modificărilor legislative apărute în anul 2016”.

Alte abateri au fost constatate la Regulamentul de organizare și funcționare al liceului, precum și la valorificarea unor bunuri.

Potrivit deciziei Camerei de Conturi Vaslui, reprezentanții Colegiului Agricol Huși trebuie să remedieze fiecare problemă în parte până pe 13 iunie.

Marinela Vasilescu, directoarea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”,

Prezentă la ședința CL Huși, Marinela Vasilescu, directoarea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”, a menționat că se lucrează deja la rezolvarea problemelor semnalate: “Controlul a durat o lună, în perioada 10 noiembrie – 13 decembrie 2017, și noi suntem de părere că am ieșit onorabil. Avem de recuperat niște sume de la o societate căreia i-am vândut struguri, avem de revizuit anumite proceduri. Vrem să terminăm mai devreme decât termenul impus de Camera de Conturi. Mai vreau să precizez că acțiunea de control a fost pe 2015-2016 și 2016-2017, în timpul unui responsabil achizitor care, între timp, a ieșit la pensie și care nu prea a făcut operațiuni pe SEAP. Actuala angajată lucrează fără probleme pe SEAP, a fost și ea verificată și totul este în regulă. În privința lucrurilor care au rămas de clarificat sau de rezolvat, avem un plan de măsuri”.


Leave a Reply

%d bloggers like this: