Războiul Sârbu – Boroș, faza pe finanțarea bisericilor


La două luni după ce primarul Bârladului i-a declarat război consilierului independent Sârbu, scoțându-l cam cu forța din consiliul de administrație al unui liceu, în plenul Consiliului Local s-a consumat o nouă „bătălie”. De această dată, mărul discordiei a fost finanțarea cu 120.000 de lei a patru biserici din oraș. Sârbu l-a acuzat pe edil că nu a respectat Legea 350/2005, în timp ce Boroș i-a replicat că a ținut cont de o ordonanță de guvern din 2001.

Nici bine nu s-a stins scandalul provocat de eliminarea lui Bogdan Sârbu, singurul independent din Consiliul Local (CL) Bârlad, din Consiliul de Administrație al Liceului „Petru Rareș” fără un vot liber exprimat de aleși (inițiatorul proiectului fiind primarul Dumitru Boroș), că războiul dintre cei doi a continuat la ședința de pe 27 aprilie. De această dată, conflictul a avut la bază prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pe care Sârbu susține că Boroș nu le-ar fi respectat când a inițiat unul dintre proiectele de pe ordinea de zi. Este vorba despre alocarea unui sprijin financiar în sumă de 120.000 de lei unor biserici din Bârlad, respectiv 30.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construcție la „Sfântul Apostol Andrei”, 30.000 de lei pentru construcția casei praznicale la „Sfinții Trei Ierarhi”, 30.000 de lei pentru proiectul de restaurare a bisericii „Vovidenia” și 30.000 de lei pentru proiectul tehnic de reabilitare a bisericii „Sfântul Gheorghe”.
Propriu-zis, Sârbu nu a fost împotriva alocării respectivelor fonduri, ci a atras atenția că, la inițierea proiectului, nu s-a ținut cont de Legea 350/2005, care stipulează criteriile ce trebuie îndeplinite pentru ca ONG-urile ori lăcașurile de cult să primească finanțare de la autoritățile locale. Între altele, art. 6 prevede că atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte de către o comisie desemnată în acest sens, însă după publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, publicarea anunțului de participare, înscrierea candidaților, transmiterea documentației, prezentarea propunerilor de proiecte, verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară, evaluarea propunerilor de proiecte, comunicarea rezultatelor, încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă și, nu în ultimul rând, publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.
„Există o lege care reglementează modul de finanțare pentru astfel de activități, respectiv Legea 350/2005, iar aici nu se face referire la această lege. Domnule secretar, ați avut în vedere prevederile menționate în Legea 350 când s-a inițiat acest proiect de hotărâre ori s-au încadrat în alte norme legislative? Eu știu că această lege stă la baza acordării unor astfel de ajutoare. Se desemnează o comisie, se face selecție de dosare, se stabilesc prioritățile etc.”, a declarat Bogdan Sârbu.
Cel care a dat răspunsul a fost primarul Dumitru Boroș, de meserie avocat, care a replicat că la respectiva inițiativă s-a ținut cont de Ordonanța de Guvern 82/2001, care reglementează în mod special acordarea unor ajutoare financiare pentru unitățile de cult: „Este o normă specială, care primează în fața unor norme, să spunem, cu caracter general. În expunerea de motive aveți și normele, adică exact ce trebuie să cuprindă dosarul, precum și ce trebuie să facă parohiile respective după ce primesc ajutoarele”.
„Am primit acest proiect acum zece minute și văd că ni se cere să dăm bani pentru construcția unei case parohiale. Eu v-aș spune că orașul are niște priorități pe care le tot sărim și la care cred că trebuie să ne aplecăm. Spitalul e într-o situație deplorabilă din punct de vedere financiar, infrastructura stradală și celelalte probleme ale orașului cred că sunt prioritare pentru noi, în timp ce construcția casei parohiale nu o văd atât de urgentă. Legea 350/2005 ne impune să face o selecție de dosare, iar acest lucru ne obligă să aflăm care este situația generală a orașului. Cum stau toate parohiile? Ce probleme au? Care sunt urgențele? Cred că doar așa se putea face prioritizarea problemelor din cadrul acestor entități. Am înțeles că vreți să ajutați. Și eu am în intenție să ajut, dar nu vreau să încalc legea”, a insistat Sârbu.
După alte câteva scurte intervenții ale consilierilor liberali și social-democrați, într-un final, primarul Boroș i-a spus lui Sârbu că e dreptul lui să voteze cum crede.


Leave a Reply