Săptămâna ședințelor publice


Inspectoratul Școlar Județean Vaslui organizează primele ședințe publice de repartizare a posturilor didactice pentru anul școlar următor. Prioritate vor avea titularii care vor să-și completeze norma, cei care au intrat în restrângere de activitate pentru că nu s-au realizat clasele, titularii care vor să se detașeze și suplinitorii care au obținut medii peste 7 la concursul național.

Anul acesta, singura ședință de repartizare publică a fost cea pentru cadrele didactice care au obținut note peste 7 la concursul național și au reușit să se titularizeze. În plus, titularii au avut șansa să se detașeze în interesul învățământului, la cerere.
Ultima actualizare a listei cu catedre vacante și rezervate a fost făcută în cursul zilei de luni, 28 august, iar la nivelul județului Vaslui sunt disponibile peste 2.000 de norme și fracțiuni, cele mai multe pentru educatori, învățători și profesori de instruire practică. La polul opus, disciplinele la care sunt cele mai puține posturi disponibile sunt română, istorie, matematică, fizică și chimie.
Posturile vacante și rezervate vor fi ocupate în cursul acestei săptămâni, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) programând ședințe publice până pe 31 august, inclusiv.
”Prioritate vor avea cadrele didactice care vor completare de normă în altă unitate de învățământ, urmate de cadrele didactice care au intrat în restrângere de activitate. În a doua etapă, se va derula detașarea la cerere prin continuitate a celor care au susținut concurs în ultimii doi ani, după care urmează detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor de la concursul de anul acesta. În același timp, se reactualizează și lista posturilor, rămânând libere cele de pe care pleacă cei care se detașează în interiorul județului. Pentru posturile care se eliberează, dar și pentru cele care nu sunt cerute de titulari, prioritate au candidații care au cel puțin media 7, în ordinea descrescătoare a rezultatelor. Urmează cei care au solicitat prelungirea contractului de muncă și au obținut minimum nota 7 la concursurile naționale din 2016 și 2017, iar pentru învățători se acordă continuitate și cu notele din 2013 și 2014. Tot acum, se desfășoară detașarea la cerere, prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor, precum și prelungirea contractelor individuale de muncă pentru cei cu note peste 5 la concurs. Pe 31 august se organizează o altă ședință publică, în care se vor acorda posturile ce rămân libere după primele zile“, au menționat reprezentanții ISJ Vaslui.


Leave a Reply