Sărăcia din sănătate este reală: Spitalul Huși imploră ajutorul primăriei


Problemele financiare cu care se confruntă Spitalul Huși au determinat conducerea unității să solicite ajutorul urgent al municipalității. “80% din ce se întâmplă este din cauza subfinanțării! Clar, este evident! 20% sunt convinsă că este și contribuția noastră, că nu am făcut lucrurile perfect, nu pot fi făcute întotdeauna perfect!”, spune managerul spitalului.

Conducerea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huși a cerut, printr-o adresă care a fost analizată în ședința din 25 mai a Consiliului Local, un ajutor financiar urgent pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile: “Contractele de prestări servicii spitalicești încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui începând cu data de 1.04.2017 sunt în sumă de 1.566.287 de lei lunar. Media lunară a cheltuielilor de personal este de 1.151.893 de lei și reprezintă 73,55% din contract, rămânând pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile suma de 414.394 de lei, care este insuficientă pentru desfășurarea activității spitalului. Media lunară a cheltuielilor cu bunurile și serviciile este de 628.000 de lei, iar absența acestei sume generează deficiențe în desfășurarea actului medical. Față de cele relatate, vă solicităm sprijinul în găsirea unei soluții de finanțare pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile spitalului”.

În nota explicativă atașată, conducerea unității sanitare menționează cauza principală a înregistrării arieratelor: “Este rezultatul furnizării serviciilor medicale spitalicești în condițiile reducerii finanțării. Plățile restante înregistrate începând cu finele anului 2015 până la data prezentei sunt motivate de diminuarea bugetului prin reducerea numărului de cazuri contractate și decontate de CJAS Vaslui, în condițiile unei adresabilități liniare și o creștere a complexității cazuistice de urgență, astfel încât, începând cu anul 2014, spitalul a acordat asistență medicală peste nivelul contractat și care nu a fost decontat de CJAS”.

Și creșterea cheltuielilor cu salariile a dus la situația grea în care se află în prezent spitalul hușean: “O altă cauză a înregistrării arieratelor o reprezintă creșterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a aplicării OUG 35/2015, privind majorarea salariilor cu 25%, așa încât spitalul a avut cheltuieli mai mari decât sumele finanțate în acest scop, motivul fiind modalitatea de calcul a majorării salariale. Facem precizarea că media lunară a cheltuielilor de personal pe primele patru luni ale anului 2017 reprezintă 73,55% din contractul cu CJAS, în condițiile în care gradul de ocupare a posturilor, conform normativului, este de 71,8%. Suma rămasă pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, în procent de 26,45% din finanțare, este insuficientă pentru susținerea activității spitalului”.

Ioan Ciupilan

Primarul Ioan Ciupilan s-a declarat de acord ca municipalitatea să dea o mână de ajutor, arătând că a făcut deja demersuri pentru o întâlnire a edililor tuturor localităților deservite de spital, pentru a contribui și ei la susținerea financiară a unității, având în vedere că 68% dintre pacienți sunt din mediul rural: “De asemenea, medicii Spitalului Huși trebuie să înțeleagă să interneze doar ce e de internat, astfel încât durata de spitalizare să fie cât mai mică, iar acele internări de o zi să funcționeze la maximum. Și mai este o problemă: să internăm în secție strict ce este de secție, nu mai punem la un caz chirurgical o chestie și de interne, la o chestie de interne, tratăm și una de infecțioase șamd. Aici vreau să văd mâna dumneavoastră, a directorului medical și a Consiliului de Administrație. Eu v-am mai rugat și vă rog: chemați-ne la ședințele pe care le aveți cu medicii, venim și încercăm să ținem situația în echilibru. Ca să nu mai spun de acele doamne de la sindicat care spun că, dacă am găsit un miliard de lei vechi pentru biserică, și pentru spital s-ar putea să găsesc 20 de miliarde… Atât biserica și spitalul, cât și armata și cetățenii sunt cei pe care îi reprezint eu!”.

Lucia Rotaru

“Eu consider așa: orice s-ar spune, sistemul este subfinanțat, iar 80% din ce se întâmplă este din cauza subfinanțării! Clar, este evident! 20% sunt convinsă că este și contribuția noastră, că nu am făcut lucrurile perfect, nu pot fi făcute întotdeauna perfect!”, a comentat Lucia Rotaru, managerul spitalului.


Leave a Reply

%d bloggers like this: