Se caută șef de personal: Primăria Bârlad o ține într-un concurs!


După ce, timp de mai bine de un an, a fost ocupat cu interimat, postul de șef al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Bârlad ar putea fi ocupat de cineva care a câștigat un concurs.

În prezent, fotoliul de șef al Serviciului Resurse Umane, Protecția Muncii și Secretariat Cabinet Demnitari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad este ocupat cu interimat de Irina Gabriela Culcevici. Ea deține funcția de mai bine de un an, adică de la pensionarea Floricăi Ciobanu (soția fostului director executiv al primăriei, și el pensionat), care a condus serviciul mulți ani. Pentru că de mult era cazul ca postul să fie ocupat așa cum trebuie și nu din dispoziția primarului, un prim concurs a fost organizat la finele lunii mai. Atunci, doar Irina Culcevici s-a înscris și a susținut proba scrisă, însă, pentru că și-a ținut telefonul mobil pe birou în timpul examenului, lucrarea i-a fost anulată.
Acum, se organizează un nou concurs. Anunțul a fost publicat ieri de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), urmând ca aspiranții să-și depună dosarele în termen de 20 de zile. Examenul a fost programat pentru 13 octombrie, de la ora 10, la sediul ANFP din București. Se vor putea înscrie numai persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
– să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe – științe economice și să aibă studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
– să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum doi ani.
Pe lângă documentele standard solicitate (copie act identitate, copii acte studii, adeverință medicală etc.), dosarul va trebui să conțină și cazierul judiciar al candidatului și declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
Tot în această lună, a fost scos la concurs și fotoliul de șef al Biroului Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad, ocupat în prezent cu interimat de Cătălin Moraru. Examenul va avea loc pe 6 octombrie, de la ora 10, tot la sediul ANFP din București, urmând ca interviul să fie programat în cel mult cinci zile de la data probei scrise.


Leave a Reply