Sechestre și propriri fără număr


În iulie, totalul veniturilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui a fost de 62,7 milioane de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 109,06% a programului de încasări. În structură, situația este următoarea:
– bugetul de stat – 24 de milioane de lei;
– bugetul asigurărilor sociale de stat – 25,3 milioane de lei;
– bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate – 12,4 milioane de lei;
– bugetul asigurărilor pentru șomaj – un milion de lei.
„Pentru recuperarea creanțelor datorate bugetului general consolidat, organele de executare silită din cadrul AJFP au instituit următoarele măsuri: titluri executorii comunicate operatorilor economici – 1.846, pentru o valoare a creanțelor de nouă milioane de lei; popriri asupra disponibilităților din conturile bancare – 1.761, pentru o valoare a creanțelor de patru milioane de lei; sechestre bunuri mobile și imobile – 13, pentru o valoare a creanțelor de 1,8 milioane de lei. În urma acțiunilor de executare silită, s-a încasat suma de 5,8 milioane de lei”, a declarat Nelu Sava, șeful AJFP Vaslui.
Tot în iulie, ca urmare a verificărilor întreprinse de inspectorii fiscali la 56 de agenți economici, au fost stabilite diferențe suplimentare de plată în sumă de 3,9 milioane de lei. Pentru încălcarea unor acte normative, s-au aplicat opt amenzi contravenționale, în cuantum de 11. 760 de lei.
”În vederea îmbunătățirii conformării voluntare privind declararea și plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate bugetului general consolidat, în luna mai, la nivelul AJFP Vaslui și al serviciilor fiscale din Bârlad, Huși și Negrești, au fost organizate întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, având ca teme Declararea și stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri; Taxa pe valoarea adăugată; Obligațiile declarative și de plată în luna iulie; Prezentarea serviciilor oferite de ANAF”, a mai spus Nelu Sava.


Leave a Reply