Ședință extraordinară a Consiliului Local: Bugetul Hușului, dezbătut și votat în această săptămână


Aleșii hușeni se întâlnesc joi, într-o ședință extraordinară în care vor analiza 13 proiecte de hotărâre. Printre cele mai importante se numără aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrări de infrastructură.

Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pe aleșii locali pentru joi, 15 februarie, de la ora 15, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local (CL). Pe ordinea de zi au fost trecute 13 puncte. Două dintre cele mai importante se referă la aprobarea bugetului local pe acest an și estimat pentru perioada 2019-2021, și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimat pentru 2019-2021 pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Consilierii sunt chemați să-și dea avizul și pe constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția CL Huși, în sumă de 10.000 de lei. Tot cu caracter economic sunt alte șase proiecte, care se referă la aprobarea creditelor de angajamant pentru acțiuni multianuale la obiectivele de investiții “Lucrări de reabilitare rețele de apă potabilă”, “Modernizare străzi”, “Program de reparații străzi”, “Execuție lucrări de utilități și sistematizare pe verticală ANL”, “Reabilitare prin asfaltare alee principală din Cimitirul Ortodox «Sf. Toma»” și “Instalație stins incendiu Hala Agroalimentară”.

În legătură cu obiectivul “Lucrări de reabilitare rețele de apă potabilă”, aleșii locali vor avea în mape și un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Alte două puncte se referă la aprobarea unor avize de principiu pentru realizarea de documentații tehnice în vederea accesării de finanțări nerambursabile în cadrul programului Operațional Regional 2014-2020, pentru obiectivele “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane” și “Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”.

Consilierii locali hușeni își vor alege și președintele de ședințe pe luna în curs.


Leave a Reply

%d bloggers like this: