Şedinţă fulger a CL Huşi


Zece minute, atât a durat şedinţa extraordinară de ieri dimineaţă a Consiliului Local (CL) Huşi, de la care au lipsit primarul Ioan Ciupilan şi alţi câţiva aleşi (nu s-or fi putut trezi?!). După alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna ianuarie, în persoana lui Cosmin Filip (PMP), s-a trecut la dezbaterea celor patru proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Primul a avut în vedere acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii dezvoltare pe anul trecut, în sumă de 135.710 lei. Votat instantaneu! Un alt proiect care a trecut cu viteza luminii de votul aleşilor a fost cel referitor la acoperirea definitivă, din execedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a deficitului bugetar pe anul trecut, în sumă de 372.130 de lei.
Consilierii au avut în atenţie şi un proiect de hotărâre privind modernizarea străzii Căpitan Anastasiu. Ei şi-au dat acordul ca excedentul bugetar în valoare de 61.370 de lei, înregistrat la data de 31 decembrie 2016, să fie utilizat ca sursă de finanţare.
Ultimul punct luat în discuţie şi votat favorabil a vizat “aprobarea utilizării excedentului bugetar în sumă de 421.690 de lei, rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii”. Potrivit proiectului, 80.900 de lei au fost reportaţi pentru acest an Centrului Public de Desfacere Huşi şi Administrării Cimitirelor. Totodată, suma de 246.120 de lei a fost reportată pentru finanţarea unor cheltuieli la grădiniţele 1 şi 12, şcolile gimnaziale “Mihail Sadoveanu” şi “Anastasie Panu”, Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” şi colegiilor “Dimitrie Cantemir” şi “Cuza Vodă”. Alţi 94.670 de lei, reprezentând excedentul bugetar al Spitalului Huşi, au fost reportaţi pentru secţiunea de dezvoltare.


Leave a Reply