Ședință fulger a Consiliului Local Huși


Aleșii hușeni și-au desemnat, ieri, președintele de ședință pe această lună, au votat o rectificare bugetară pentru Ecosalubrizare Prest SRL, precum și un proiect cu caracter social.

Consilierii locali hușeni s-au reunit, ieri dimineață, într-o ședință extraordinară pentru a-și alege președintele pe această lună, dar și pentru a dezbate și vota două proiecte de hotărâre. Astfel, după alegerea președintelui de ședință, în persoana Gabrielei Matei (PSD), aleșii au aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosalubrizare Prest SRL.

“Prin hotărârea din luna februarie, s-a aprobat bugetul Ecosalubrizare, în condițiile în care atunci am luat în considerare că s-ar fi scos la licitație și ar fi foat pus în funcțiune depozitul de deșeuri de la Roșiești. Pentru că nici până la această dată depozitul nu este pus în funcțiune, Ecosalubrizare Prest face eliminarea deșeurilor la depozitul Muchea – Brăila. Cantitățile de deșeuri estimate atunci nu mai corespund cu cantitățile de acum, acestea de acum fiind mai mari – estimativ, 840 de tone pe lună. Având în vedere cheltuielile necesare pentru eliminarea deșeurilor, precum și faptul că nu s-a pus în exploatare depozitul de la Roșiești, este necesară aprobarea bugetului rectificat al Ecosalubrizare Prest SRL”, a explicat Neculai Popa, directorul societății.

În aceeași ședință, aleșii au avizat și punctul suplimentar de pe ordinea de zi care se referea la aprobarea proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși”, a contribuției proprii a Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Municipiul Huși la proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea 4.2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate, precum și a persoanei desemnate să semneze contractul de finanțare. Potrivit normativului adoptat, lider de parteneriat este fundația Star of Hope România, ceilalți parteneri fiind SC Dal Consulting SRL, Centrul Diecezan Caritas Iași, Școala Gimnazială “Anastasie Panu” Huși și UAT municipiul Huși.


Leave a Reply

%d bloggers like this: