Sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale speciale


Din anul școlar 2017-2018, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în sistemul de învățământ preuniversitar vor beneficia de rechizite și alocație zilnică de hrană, precum și de alte drepturi specifice sistemul de protecție a copilului.
„Drepturile de care beneficiază copiii cu CES constau în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și găzduirea gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului. Beneficiari sunt copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă, integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă și în învățământul special. Alte categorii de beneficiari sunt copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de patru săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care sunt internați, respectiv copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu pe o perioadă determinată”, se arată într-un comunicat.
Aceste drepturi se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă de părintele/reprezentantul legal al copilului la unitatea de învățământ în care acesta este înmatriculat, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar. În cazul copiilor integrați în învățământul de masă, banii necesari vor fi alocați de la bugetele locale, iar în cazul celor din învățământul special și al celor integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă, banii vor fi alocați de consiliile județene.


Leave a Reply