Succesul vine cu fonduri europene: Cu ochii peste Prut!


În contextul finanțărilor generoase oferite de Uniunea Europeană, proiectele de cooperare transfrontalieră sunt de interes pentru toate localitățile vasluiene. 

Încă de acum aproape trei luni, mai exact, pe 20 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru proiectele din cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Așa cum se arată într-un comunicat de presă, au fost lansate două apeluri: unul pentru proiectele HARD (a căror componentă de infrastructură depășește un milion de euro) – cu o alocare financiară totală disponibilă de 32.500.000 de euro, și unul pentru proiectele SOFT (care nu includ componentă de infrastructură sau aceasta are valoarea mai mică de un milion de euro) – cu o alocare financiară totală disponibilă de 16.102.160 de euro. Termenul limită până la care autoritățile locale pot depune on-line aplicațiile este 7 mai, ora 16, însă aplicațiile trebuie să fie depuse și în format hârtie.

Potențialii beneficiari ai Programului România – Republica Moldova sunt: autorități regionale/județene și locale, instituții publice, instituții de învățământ, instituții culturale, ONG-uri, institute de cercetare sau alte organizații relevante care au sediul în aria programului (România – județele Vaslui, Botoșani, Iași și Galați, iar în Republica Moldova – întreg teritoriul).

Neculai Moraru

“Timpul este scurt, trebuie încheiate parteneriate între localități de pe o parte și de pe alta a Prutului, identificate nevoile comune și întocmite proiectele și cererile de finanțare. Este doar un prim pas în colaborarea între comunitățile din cele două țări și se pot accesa fonduri europene nerambursabile. Primii pași trebuie să-i facă primarii din cele două țări, care trebuie să lucreze împreună pentru demararea colaborării și, ulterior, implementarea proiectelor”, ne-a spus Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu și președinte al filialei Vaslui a Asociației Comunelor din România.

Ciprian Trifan

“Consiliul Județean (CJ) Vaslui a sprijinit și sprijină astfel de proiecte transfrontaliere pentru că prin implementarea lor se ușurează povara asupra bugetelor locale în realizarea unor obiective de strictă necesitate pentru comunități. Am mai implementat astfel de parteneriate cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina, pentru dezoltarea de obiective comune. Vom sprijini primarii logistic și, în limita posibilităților, financiar, pentru asigurarea cofinanțării. Cred că va fi nevoie să colaborăm mai intens pentru a atrage cât mai multe finanțări nerambursabile europene”, a declarat Ciprian Trifan, vicepreședinte al CJ Vaslui, care dă și un reper al bunei colaborări transfrontaliere – proiectul european prin care Spitalul Județean de Urgență a fost dotat cu panouri solare: “CJ Vaslui a lucrat în parteneriat cu raioanele Leova și Hâncești, din Republica Moldova, și orașul Ismail, din Ucraina. Proiectul a avut o valoare totală de 770.000 de euro și s-a derulat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”.

Măsurile cuprinse în program sunt pe mai multe direcții: sprijin în educație, cercetare tehnologică și inovații, promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicații, rezolvarea problemelor comune în domeniul securității și siguranței cetățenilor, inclusiv în cazul situațiilor de urgență, prin dotarea cu echipamente sau implementarea de strategii comune. Se poate obține finanțare atât pentru reabilitarea sau crearea de elemente de infrastructură: drumuri, apă și canalizare, dispensare medicale, centre sociale, școli, grădinițe etc, cât și pentru dotarea celor existente, elaborarea de strategii comune ori organizarea de schimburi de experiență între specialiștii din ambele țări.

De menționat că autoritatea zonală de implementare a programului este Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Iași, un organism neguvernamental creat prin asocierea celor două agenții de dezvoltare regională din zonă de graniță a României cu Republică Moldova: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. BRCT Iași a fost autoritate de implementare pentru Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, monitorizând aproximativ 180 de proiecte implementate, cu o valoare totală de 31 de milioane de euro. În perioada de programare 2007-2013, BRCT Iași a găzduit Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, finanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat.


Leave a Reply

%d bloggers like this: