Sumele neîncasate de un pensionar înainte de deces pot fi solicitate în maximum trei ani


Isabel Bogdan

Reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Vaslui au transmis unele precizări privind drepturile bănești ale moștenitorilor celor decedați. Puțină lume știe că sumele neîncasate de cel în cauză, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul și, după caz, drepturi restante de pensie, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

“Sumele neîncasate de pensionar pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție, respectiv trei ani de la data decesului. Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz: cererea; certificatul de deces, în original și în copie; actul de identitate al solicitantului (original și în copie); actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original și copie); certificatul de moștenitor (original și copie); copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate. De asemenea, se poate încasa ajutorul de deces, care, începând cu data de 6 ianuarie 2018, este în sumă de 4.162 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 2.081 de lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului”, a declarat Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui.


Leave a Reply

%d bloggers like this: