Suntem destul de bine protejați în caz de neachitare a facturilor la utilități: Cât scăpăm dacă nu plătim?


Perioada minimă de deconectare dacă avem facturi restante la energie electrică este de 50 de zile lucrătoare. De asemenea, pentru neplata facturilor de gaze naturale, perioada minimă de deconectare este de 45 de zile lucrătoare.

Consumatorii de energie electrică și gaze beneficiază de cele mai relaxate proceduri de deconectare în cazul în care nu-și plătesc la timp facturile, potrivit unei cercetări recente a Asociației agențiilor de reglementare din Europa – ACER.

Datele referitoare la perioada minimă în care furnizorul poate cere deconectarea clienților în caz de neplată arată o situație destul de favorabilă pentru consumatorii casnici din țara noastră. Dacă, în medie, la nivelul celor 28 de state membre ale UE, perioada minimă de deconectare în caz de neplată este de 28 de zile lucrătoare, la noi se ajunge la 50 de zile. De asemenea, pentru neplata facturilor de gaze naturale, perioada minimă de deconectare este de 24 de zile – media europeană, respectiv de 45 de zile lucrătoare în România.

În cazul energiei electrice, doar în trei țări din UE procedura de deconectare de la rețea este mai lungă decât cele 50 de zile lucrătoare din România: Ungaria, Spania și, de departe, Grecia, unde abia după aproape 80 de zile consumatorul care nu a plătit este deconectat de la rețea.

La gaze, doar în Ungaria deconectarea în caz de neplată este mai îndelungată decât în România.

Ce spune legea

Pentru a vedea exact care sunt obligațiile legale ale consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, am selectat capitolele din condițiile generale de furnizare, legate de perioada în care se pot plăti restanțele și la perioadele de deconectare/reziliere a contractelor, valabile pentru consumatorii casnici alimentați încă în regim reglementat, adică marea majoritate.

La energia electrică, în cazul în care clientul achită în termen de 30 de zile de la data scadenței factura emisă de furnizor, nu datorează dobânzi penalizatoare. Neachitarea în termen de 30 de zile conduce la facturarea unor dobânzi penalizatoare:

– a. egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative în vigoare;

– b. datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);

– c. a căror valoare nu poate depăși valoarea facturii.

Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 35 de zile de la data scadenței, furnizorul trimite un preaviz de deconectare (document distinct de factură), iar după 50 de zile de la data scadenței, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării preavizului, poate solicita întreruperea alimentării cu energie electrică a locurilor de consum care fac obiectul contractului.

Preavizul de deconectare se comunică prin poștă sau curier, cu confirmare de primire. Dacă, după primirea preavizului, clientul plătește integral, până la data limită prevăzută în preaviz, sumele datorate, va comunica furnizorului o copie a documentului prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.

Dacă nu a plătit sumele datorate până la data limită prevăzută în preaviz, după patru zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, furnizorul poate comunica solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum ale clientului.

În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate urmând a fi recuperate conform actelor normative în vigoare.

La gazele naturale, în cazul în care clientul achită în termen de 30 de zile de la data ultimului consum înregistrat factura emisă de furnizor, nu datorează dobânzi penalizatoare. Neachitarea în termen de 30 de zile conduce la facturarea de către furnizor a unor dobânzi penalizatoare:

– a) egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative în vigoare;

– b) datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);

– c) a căror valoare nu poate depăși valoarea facturii.

Dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de cinci de zile de la data scadenței, furnizorul comunică un preaviz de deconectare (document distinct de factură), iar după 20 de zile calendaristice de la data scadenței, dar nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data primirii preavizului, poate solicita întreruperea alimentării cu gaze naturale a locurilor de consum.

Preavizul de deconectare se comunică prin poștă sau curier, cu confirmare de primire. Dacă, după primirea preavizului, clientul plătește integral, până la data-limită prevăzută, sumele datorate, va comunica furnizorului o copie a documentului prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare. Dacă nu a plătit sumele datorate până la data-limita prevăzută în preaviz, după patru zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, furnizorul poate comunica solicitarea de întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locurile de consum.

În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile calendaristice de la data întreruperii alimentării cu gaze naturale, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate urmând a fi recuperate conform actelor normative în vigoare.


Leave a Reply

%d bloggers like this: