Transparență totală pentru funcționarii publici


Conform legii, autoritățile statului sunt obligate la transparență totală privind salariile plătite din bani publici.

“Potrivit art. 33, alin. (1), din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2, alin. (1) și (3), vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice”, a declarat Gheorghe Chirvase, inspector-șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente: salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz; tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a voucherelor de vacanță, care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora; orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

“Verificarea respectării acestei obligații intră în competența Inspecției Muncii. Nerespectarea prevederilor legale menționate atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000-10.000 de lei”, a mai spus inspectorul șef al ITM Vaslui.


Leave a Reply