“Trebuie să oferim o mână întinsă tuturor celor care au nevoie!” Bilanțul Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor


Întâlnirea a fost prefațată de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, care a subliniat principalele repere ale activității pastoral-misionare. Ședința a cuprins prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial Huși, cu accent pe acțiunile cultural-educaționale, filantropice și edilitare desfășurate anul trecut.

Sâmbătă, 17 februarie, a avut loc, la Huși, ședința anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor.

Întâlnirea a fost prefațată de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul (PS) Ignatie, episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală: “Mi-am propus, încă din momentul alegerii, să aducem un plus de lumină, un plus de bucurie, mai multă credință pentru cei pe care îi slujim. Dorim să intensificăm activitățile cu caracter social-filantropic… trebuie să oferim o mână întinsă tuturor celor care au nevoie și sunt în situații precare din punct de vedere material! De la sine se înțelege că vom acorda suportul spiritual, de asistență duhovnicească, însă trebuie să facem ceva concret pentru toți cei care au nevoie de ajutor!”.

Episcopul a vorbit și despre conservarea patrimoniului cultural-istoric al bisericii.

“Preasfinția Sa a reafirmat grija pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural-istoric, mărturie a credinței și culturii înaintașilor noștri și semn al prezenței constante a valorilor credinței în conștiința tuturor făuritorilor de neam. În acest context, a amintit de mărturia anonimă a unui om prezent la Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, care poate caracteriza tonusul vieții creștine de zi cu zi: «suflete libere, pași siguri, frunți descrețite, senine, ochi strălucitori îndreptați spre culmile unui viitor mai strălucit»”, se arată într-un comunicat al Episcopiei Hușilor.

Activitate social-filantropică

Ședința a continuat cu prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial Huși, cu accent pe acțiunile cultural-educaționale, filantropice și edilitare de anul trecut: “S-au făcut eforturi pentru prevenirea abandonului școlar prin acordarea de burse lunare elevilor cu o situație materială dificilă, atât prin programul «Brațele părintești», cât și din partea mai multor parohii, prin sprijinirea mai multor școli și grădinițe din mediul rural cu mobilier adecvat și cu rechizite, precum și prin concursurile, școlile de vară și excursiile care s-au organizat pentru ei. De asemenea, a fost evidențiată relația dintre Biserică și rezidenții centrelor medico-sociale de la Băcești și Giurcani, de la Azilul de bătrâni din Huși și de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, aceștia fiind vizitați, consiliați și sprijiniți material de către părintele episcop Ignatie și numeroși preoți din eparhie. Prin intermediul parteneriatelor încheiate de PS Ignatie cu parohiile ortodoxe române din Coventry, Leeds, «Sfântul Nicolae» Londra și «Sfântul Nicolae» Calway – Irlanda, au primit ajutoare, constând în haine, încălțăminte, obiecte de igienă personală, rechizite, jucării și dulciuri, peste 700 de persoane din parohiile Giurcani, Țifu, Voinești, Zizinca, Știoborăni și Bârzești. A fost evidențiată, de asemenea, activitatea asociațiilor de tineret din episcopie, precum și implicarea în proiectele naționale derulate cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”.


Leave a Reply

%d bloggers like this: