A trecut în neființă un mare dascăl: Profesorul Constantin Alexandru – in memoriam


Constantin Alexandru

Spirit laborios, caracter integru, echilibrat, riguros, exact, obiectiv în aprecieri și hotărâri, comunicativ, cu vorbă domoală, dar rostită cu fermitate, cuviincios, perseverent, neșovăielnic, cu judecata limpede și cu putere de convingere, bun coleg, respectuos și demn, simpatizat de elevi și ascultat cu autoritate și plăcere de cadrele didactice, de toți colaboratorii, numele profesorului Constantin Alexandru va rămâne înscris pentru totdeauna în analele învățământului și administrației județului Vaslui.

Acum două zile, a trecut la cele veșnice profesorul Constantin Alexandru, om al școlii care a deținut importante demnități politice și administrative în județul nostru, inclusiv funcțiile de inspector școlar general și de președinte al Consililui Județean.

S-a născut la 24 iunie 1933, în satul Solești, din comuna cu același nume. A urmat școala primară în localitatea natală, unde învățător era tatăl său, renumit printre dascălii din zonă. Și-a făcut studiile medii la Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, iar cele superioare, la Facultatea de Filosofie a Universității din București, după care a făcut specializare în psihopedagogie specială.

A debutat ca profesor titular la Școala pentru Surzi Vaslui, la 1 septembrie 1955, iar în anul școlar 1957-1958 a îndeplinit funcția de director. Au urmat zece ani în care, prin transfer în interesul învățământului, a funcționat ca director al Liceului „Mihail Kogălniceanu”, fiind cel mai longeviv dintre conducătorii prestigioasei unități în ultima jumătate de veac.

O nouă promovare, doar de un an (1968–1969), a fost cea în funcția de șef al Inspectoratului Școlar Județean. Avea să se încheie, din motive de sănătate, prin revenirea la catedra de la Școala pentru Surzi, pentru ca, pentru o jumătate de an, să fie numit director al Casei Corpului Didactic Vaslui.

Între 28 decembrie 1970 – 1 aprilie 1975, a deținut cea mai înaltă funcție din învățământul județean, cea de inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, din care a fost eliberat pentru motive politice. A revenit la Școala pentru Surzi, unde, de la 1 septembrie 1975, a fost numit director și a desfășurat o bogată  activitate didactică, până în anul 1990.

În cei 37 de ani petrecuți pe altarul catedrei și-a valorificat calitățile profesionale și variatele cunoștințe, dobândite cu precădere în două direcții: cea didactică, în specialitate, remarcabilă prin succesele înregistrate, mai ales la Școala pentru Surzi, respectiv cea administrativ-managerială, în dublă ipostază – director și inspector.

Ca profesor de psihologie și pedagogie specială, dincolo de activitatea didactică propriu-zisă și cea de conducere, Constantin Alexandru a exercitat și o misiune umanitară, redând societății copii lipsiți de capacitatea de a vorbi și hipoacuzici. În realizarea unei comunicări adecvate cu aceștia, se împleteau harul, afecțiunea, bunătatea, înțelegerea, toleranța.

Cea mai mare realizare din timpul mandatului de director la Liceul „Mihail Kogălniceanu”, așa cum el însuși a declarat, o reprezintă construirea unui nou local (actualmente modernizat, cu 16 săli de clasă, laboratoare și o anexă), dat în folosință în octombrie 1962.

În cei cinci ani, cât s-a aflat la conducerea Inspectoratului Școlar Județean, s-a bazat pe munca în echipă, vizând calitatea și eficiența actului de îndrumare și  control. În acea perioadă, s-au realizat multe construcții de școli și grădinițe. A sporit și s-a diversificat rețeaua învățământului gimnazial, a celui liceal și profesional. Perfecționarea muncii, cercetarea științifică și activitățile publice s-au aflat permanent în atenția și preocuparea sa.

Susținerea gradelor didactice și publicarea de articole, studii, comunicări și referate pe teme psihopedagogice întregesc personalitatea dascălului. Dintre responsabilitățile neremunerate ce i s-au încredințat, menționăm: președinte al Filialei Vaslui a UNICEF, președinte de onoare al Fundației Universitare „Psyconas”, deputat în consiliul municipal și în cel județean.

După 1990, intrând în viața politică, a fost ales consilier județean. Cea mai mare funcție pe care a deținut-o, în anii 1992-1996, a fost cea de președinte al Consiliului Județean Vaslui.

A fost răsplătit pentru realizările sale cu titlul de „Profesor evidențiat”, cu „Ordinul Muncii” – clasa a III-a, „Steaua Republicii” – clasa a V-a, multe alte medalii și diplome.

Spirit laborios, caracter integru, echilibrat, riguros, exact, obiectiv în aprecieri și hotărâri, comunicativ, cu vorbă domoală, dar rostită cu fermitate, cuviincios, perseverent, neșovăielnic, cu judecata limpede și cu putere de convingere, bun coleg, respectuos și demn, simpatizat de elevi și ascultat cu autoritate și plăcere de cadrele didactice, de toți colaboratorii, numele profesorului Constantin Alexandru va rămâne înscris pentru totdeauna în analele învățământului și administrației județului Vaslui.

După o îndelungată suferință, o boală neiertătoare îl răpește din mijlocul nostru, însă profesorul și omul Constantin Alexandru va rămâne în memoria foștilor elevi, a colegilor de la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Liceul „Mihail Kogălniceanu”, a tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! (Profesor Nicolae IONESCU)


Leave a Reply

%d bloggers like this: