Treptele progresului rasei umane: Profeţiile de la Celestine (I)


Aceste profeţi au fost descoperite într-un manuscris scris în limba aramaică, la Templele Celestine (Templele Cereşti) din Peru. Limba aramaică este limba în care a fost scrisă o parte din Vechiul Testament. Manuscrisul datează cam din anul 600 Î.Hr. şi prezice transformări uriaşe în societatea omenească. Este vorba despre o renaştere a conştiinţei, care nu e de natură religioasă, dar e spirituală. Manuscrisul descrie cum generaţiile care s-au succedat au progresat în procesul înţelegerii, au evoluat spre spiritualitate şi spre vibraţii mai înalte. Fiecare generaţie înglobează tot mai multă energie şi acumulează deci tot mai mult adevăr, lăsînd această moştenire generaţiei următoare, care o va duce mai departe. Manuscrisul e împărţit în mai multe părţi, fiecare fiind dedicat unei anume Viziuni asupra vieţii, unui anume gen de intuiţie.

Prima viziune – Masa critică
Transformarea începe cu Prima Viziune. Începem să percepem străfulgerări dintr-un tip de experienţă alternativă. Apar momente în viaţa noastră cînd ne simţim diferiţi, mai inspiraţi, mai intenşi. Toţi căutăm mai multă împlinire în viaţa noastră şi nu ne împăcăm cu întîmplările care par să ne doboare. În relaţiile amoroase, atunci cînd ambii parteneri cer prea mult, cînd fiecare aşteaptă ca celălat să vină în lumea lui şi să fie întotdeauna acolo, cu preocupările lui, inevitabil apare o luptă între egouri. În final, devenim conştienţi de ceea ce căutăm cu adevărat şi de ceea ce înseamnă o experienţă mai împlinită. Cînd prindem ideea în întregul ei, am atins Prima Viziune. Prima Viziune constă în conştientizarea întîmplărilor misterioase care schimbă viaţa omului, îţi dă sentimentul că mai există şi altceva. Prima Viziune apare atunci cînd devenim conştienţi de coincidenţele din viaţa noastră. Ele apar ca predestinate, programate, ca şi cum viaţa ne-ar fi condusă de o forţă inexplicabilă. Aceste coincidenţe ne fac să simţim că există ceva spiritual, ceva care lucrează dincolo de tot ce facem. Experienţa induce un sentiment al misterului, al aventurii şi prin urmare, ne simţim mai vii. Aceasta este experienţa pe care o cunoaştem într-o străfulgerare şi pe care încercăm să o manifestăm apoi tot timpul.

A doua viziune – Un prezent mai amplu
A doua viziune aşează conştienţa noastră prezentă într-un context istoric mai larg. Vom descoperi că viaţa înseamnă trecerea unui test spiritual. Dorinţa individului de a-şi obţine siguranţa este scopul intermediar, în aşteptarea adevărului.
A doua Viziune statuează această conştienţă ca pe ceva foarte real. Vedem că am fost preocupaţi doar cu supravieţuirea din punct de vedere material, focalizaţi pe controlul siguranţei propriei noastre situaţii în univers şi ştim că deschiderea de acum aruncă o lumină clară asupra a ceea ce se întîmplă de fapt. Atunci cînd devenim atenţi şi conectaţi la energie, observăm că apar coincidenţele, într-un şir nesfîrşit. Dacă ne putem conecta şi dacă putem construi suficientă energie, evenimentele pe care oamenii obişnuiţi le numesc coincidenţe, vor începe să se întîmple foarte coerent.

A treia Viziune – Este vorba despre energie
A treia Viziune descrie o nouă înţelegere a lumii fizice, aduce o altă înţelegere a universului fizic. Spune că noi, oamenii, vom învăţa să percepem ceea ce înainte era o formă de energie invizibilă. Manuscrisul spune că percepţia umană asupra acestei energii începe cu o mai mare sensibilitate la frumuseţe. Percepţia frumuseţii este ca un fel de barometru care ne spune cît de aproape sîntem de percepţia propriu-zisă a energiei. A treia Viziune dezvoltă natura frumuseţii, descriind percepţia ei ca fiind calea prin care oamenii vor învăţa să vadă cîmpurile energetice. Lumea fizică este un vast sistem energetic. Ceea ce noi percepem ca materie dură şi solidă este ceva care în cea mai mare parte e un spaţiu gol, cu un şablon energetic alergînd prin el. Baza universului, esenţa lui, este un fel de energie maleabilă, care răspunde intenţiilor omului şi aşteptărilor lui, într-un fel care sfidează vechiul model mecanicist al universului, ca şi cum înseşi aşteptările respective cauzează fluxul energetic care curge în lume. James Redfield, autorul cărţii se află la Viciente Lodge care este un loc select folosit pentru conferinţe ştiinţifice, întîlniri de afaceri şi experienţe. Aici sînt descrise experienţe cu plante, care sînt privite ca nişte sisteme energetice complete, care au nevoie de sol, nutrienţi, umezeală, lumină. Ecosistemul din jurul fiecărei plante este un sistem viu, un organism. Plantele studiate nu erau neapărat mai mari, dar erau mai puternice, adică conţineau mai multe proteine, carbohidraţi, vitamine şi minerale. Plantele asupra cărora omul şi-a îndreptat atenţia erau şi mai puternice. Apoi li s-a ordonat mental, plantelor, să crească mai puternice şi ele chiar au crescut vizibil mai repede şi mai puternice. Pe o parcelă subîmpărţită în două loturi, se afla porumb. Porumbul de pe un lot avea aproape un metru, iar pe celălat mai puţin de treizeci de centimetri. Plantele bogate în nutrienţi de la Viciente, creşteau spectaculos eficienţa funcţionării corpului, această creştere fiind mult deasupra aşteptărilor. Acest lucru avea un impact şi în plan psihologic. Dacă vom începe să mîncăm “hrană vie“, plină de energie, vom deveni conştienţi că anumite locuri radiază mai multă energie decît altele şi că radiaţia mai puternică vine din mediile naturale cele mai vechi, în special din păduri.
Cînd cineva are gînduri cu implicaţie sexuală, cîmpul de energie al respectivului aproape că se aruncă asupra persoanei care constituie obiectul atracţiei sale. Sînt două momente ale zilei foarte propice pentru detectarea cîmpurilor energetice cu ochiul liber. Unul dintre ele este apusul soarelui, iar celălalt este răsăritul. Puterea de a observa cîmpurile, depinde de ceea ce mîncăm. Cei care  vedeau cu uşurinţă cîmpurile de energie, mîncau mai ales vegetale şi în mod regulat, plantele cu putere mărită care creşteau acolo. Se poate începe prin observarea propriilor degete. Se ridică mîinile pentru a avea cerul ca fundal. Atingem vîrfurile degetelor arătătoare, apoi le îndepărtăm uşor, cam un centimetru şi privim atenţi spaţiul dintre ele. Se observă ceva ca un fum între ele. Oamenii sînt singurii din lumea energetică care îşi pot proiecta energia în mod conştient. Universul este energie şi energia răspunde aşteptărilor noastre. Oamenii sînt o parte a acestui sistem energetic şi atunci cînd avem o întrebare, apare cineva care să ne de-a răspunsul. Oricine apare în calea noastră are un mesaj pentru noi. Dacă era altfel, persoana respectivă s-ar fi aflat în altă parte, ar fi plecat mai devreme sau ar fi venit mai tîrziu. Universul răspunde în mod subtil energiei mentale pe care o proiectăm asupra lui.

A patra viziune – Lupta pentru putere
Ne-am întrebat ce se întîmplă în interiorul fiinţei umane şi ce o face să vrea să controleze o altă fiinţă. Am aflat că atunci cînd un individ merge către un altul şi se angajează într-o conversaţie, se întîmplă următorul fapt: la sfîrşitul conversaţiei, individul se simte mai puternic sau mai slab, depinde cum a decurs interacţiunea dintre cei doi. Din acest motiv, oamenii manipulează tot timpul. Dacă avem baftă şi punctul nostru de vedere e mai tare, vom primi un impuls psihologic. Cînd controlezi o altă fiinţă, îi iei energia. Îţi faci “plinul“ pe socoteala altuia şi asta te motivează. Cel care cîştigă, cel care-şi impune punctul de vedere asupra celuilalt, îl “goleşte“ practic de energie, iar cel care pierde se simte sfîrşit, slab, confuz. Mulţi oameni sînt complet inconştienţi, în acest sens. Ştim doar că ne simţim slabi şi dintr-o dată, cînd îi controlăm pe ceilalţi, ne simţim mai bine. Nu ne dăm seama că facem asta pe spezele altora. Furăm energie de la alţii. Mulţi oameni îşi trăiesc viaţa vînînd permanent energia altora. Oamenii s-au bătut foarte mult timp pentru singurul tip de energie la care sînt deschişi: cea care “curge“ între ei. Uneori, întîlnim pe cîte cineva, care măcar pentru o vreme ne trimite în mod voit energia sa. Uneori, alte persoane vor ca noi să definim pentru ele o situaţie şi pentru asta ne dau energia necesară. Ne fac să ne simţim mai puternici, dar “darul “ acesta nu durează prea mult. De aceea, relaţiile degenerează în lupta pentru putere. Oamenii îşi contopesc energiile, apoi se luptă să controleze totul. Cel care pierde plăteşte un preţ foarte mare.
Vîrfurile munţilor sînt locuri cu totul şi cu totul deosebite, care-i umplu de energie pe cei care stau pe ele. Înţelegerea celei de A patra Viziuni constă în a vedea lumea ca pe o vastă competiţie pentru energie, prin urmare şi pentru putere. Totuşi, odată ce oamenii înţeleg lupta aceasta, conflictul va începe imediat să fie transcens. Vom începe să ieşim din competiţia pentru energia umană, fiindcă, în final, vom fi capabili să primim energie de la alte surse. Nu energie de la alţi oameni, controlîndu-i, luîndu-le minţile. Este o crimă pe care o comitem deseori, pentru că ne simţim goliţi de energie, în imposibilitate de a mai face ceva. Această lipsă de energie poate fi rezolvată prin conectarea la surse mai înalte. (Vornicescu Silviu)


Leave a Reply

%d bloggers like this: