Val de angajări la Spitalul Huși


Unitatea sanitară dorește să ocupe mai multe posturi de șefi de secție și să angajeze 15 medici cu normă întreagă în mai multe specializări.

Deficitul de personal al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Huși ar putea fi rezolvat în scurt timp. Potrivit anunțurilor publicate pe 9 martie, pe site-ul Ministerului Sănătății, unitatea organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi de medici și șefi de secție.

Un prim anunț se referă la scoarea la concurs a postului de șef al Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU): “Pentru funcția de medic șef UPU, la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea «Medicină de urgență», cu grad de medic specialist sau primar, cu experiență minimă de lucru de trei ani fără întrerupere în cadrul unei Unități de Primiri Urgențe. Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management; proba scrisă; proba clinică sau practică. Proba scrisă a concursului se susține cu subiecte din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislația secundară aferentă specialității secției. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic primar. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în «Viața medicală»”.

Alte posturi de conducere au fost vacantate la secțiile Medicină internă, Medicină internă cronici, Obstetrică-ginecologie, Boli infecțioase, Neurologie, Laborator radiologie și imagistică medicală și Laborator analize medicale.

“La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin cinci ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist). Persoanele sancționate în ultimii doi ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), nu pot participa la concurs. Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management; probă scrisă; probă clinică sau practică. Proba scrisă a concursului se susține cu subiecte din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislația secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în «Viața medicală»”, se arată în anunțul postat pe site-ul Ministerului.

15 posturi de medic cu normă întreagă

Spitalul Huși va angaja și 15 medici cu normă întreagă în specializările: Medicină de urgență la CPU, Medicină generală, cu atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la CPU, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Medicină internă la Secția Medicină internă, Medicină internă la Secția Medicină internă cronici, Neurologie la Secția Neurologie, Pediatrie la Compartimentul Pediatrie, ORL la Cabinetul ORL, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) la Secția ATI, Ortopedie și traumatologie la Compartimentul Ortopedie și traumatologie, Cardiologie la Cabinetul Cardiologie, Pneumologie la Compartimentul Pneumologie, Epidemiologie la Compartimentul Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul integrat, Reumatologie la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie din Ambulatoriul integrat.

“La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, din str. 1 Decembrie nr. 40, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în «Viața medicală»”, se menționează în anunț.


Leave a Reply

%d bloggers like this: