Volintiru, ex-șeful de la Cadastru, găsit incompatibil


Lucian Volintiru, cel care, timp de mai bine de zece ani, a fost șeful Serviciului Cadastru din cadrul Primăriei Bârlad, a fost găsit în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate (ANI). Anunțul a fost făcut vineri, 16 februarie, când s-a dat publicității o listă de șase foști și actuali funcționari publici din țară în cazul cărora s-a constatat starea de incompatibilitate și existența unei diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate.

„Volintiru Lucian, funcționar public cu funcție de conducere în cadrul Primăriei Bârlad, județul Vaslui, în perioada deținerii funcției publice de conducere – șef serviciu în cadrul Serviciului Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date și Registrul Agricol din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a desfășurat activități de expertiză tehnică judiciară cadastrală, atât în cadrul Tribunalului Vaslui, cât și cu o serie de persoane fizice, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1), din Legea nr. 161/2003. Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, se arată în comunicatul ANI.

Legea nr. 161/2003 prevede la art. 96, alin. (1), că „funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar și funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului”.

Potrivit legislației în vigoare, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

Lucian Volintiru și-a dat demisia din respectiva funcție de conducere la începutul lunii iunie 2016, imediat ce a aflat că noul primar al Bârladului va fi Dumitru Boroș.


Leave a Reply

%d bloggers like this: