Zeci de copii din județul Vaslui așteaptă o nouă familie! S-a schimbat legea adopției


copii_adoptieNoua lege a adopțiilor vine în ajutorul copiilor abandonați, scurtând procedurile. În primele șase luni ale anului 2016, instanța competentă de la nivelul județului Vaslui a dispus 16 încuviințări ale adopției și cinci încredințări în vederea adopției.

Copiii care trăiesc în centrele de plasament așteaptă cu nerăbdare momentul în care ar putea să facă parte dintr-o familie.
Adopția este unul dintre instrumentele esențiale de protecție a drepturilor copilului, în perspectiva asigurării unei familii pentru fiecare copil. Spre deosebire de familia de plasament, familia care adoptă un copil devine familia copilului, acesta ne mai întorcându-se în familia biologică. Statutul copilului adoptat îi conferă acestuia nu numai siguranță, dar mai ales stabilitate și continuitate de viață și dezvoltare în noua familie. În consecință, adopția nu reprezintă o modalitate de protecție temporară, alternativa ocrotirii rezidențiale, ci mai mult decât atât, înseamnă asigurarea unei familii permanente pentru copilul adoptat.
Procesul adopției este lung, cu mai multe etape, dar vizează în primul rând siguranța copilului, tocmai pentru că este ireversibil.
În prezent, un cuplu este atestat pentru adopție după aproape un an de la depunerea cererii. Urmează alte luni bune de așteptare pentru a se potrivi cu viitorul copil. Totodată, înainte de a sesiza instanța cu privire la deschiderea procedurii adopției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) efectuează demersuri pentru reintegrarea copilului în familia de origine sau, după caz, pentru plasamentul în familia extinsă. Încuviințarea deschiderii procedurii adopției se face numai dacă dacă părinții copilului își dau consimțământul.
“Adopția nu poate fi încuviințată de instanța judecătorească decât după ce copilul a fost ncredințat pentru o perioadă de 90 de zile persoanei sau familiei care dorește să-l adopte, astfel încât instanța să poată aprecia relațiile de familie care s-ar stabili dacă adopția ar fi încuviințată. Încredințarea în vederea adopției nu este necesară în cazul adopțiiei copilului de către soțul parintelui firesc sau adoptiv și nici pentru copilul care s-a aflat cel puțin 90 de zile în plasament sau în tutela familiei care dorește adopția.
În perioada încredințării în vederea adopției, specialiștii DGASPC urmăresc evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și familia nouă. La sfârșit, întocmesc un raport pe care îl comunică instanței. Dacă pe durata perioadei de încredințare se constată neadaptarea copilului ori existența altor motive de natură să împiedice adopția, se sesizează instanța în vederea revocării măsurii încredințării. Instanța admite cererea de încuviințare a adopției numai dacă, pe baza probelor administrate, și-a format convingerea că decizia este în interesul superior al copilului. Ulterior, DGASPC urmărește și realizează rapoarte trimestriale cu privire la evoluția minorului și a relațiilor dintre acesta și părinții adoptivi, pe o perioadă de cel puțin doi ani ani”, a declarat Irina Cîmpeanu , purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui.
Potrivit acesteia, în primele șase luni ale anului 2016, instanța competentă de la nivelul județului Vaslui a dispus 16 încuviințări ale adopției și cinci încredințări în vederea adopției. În aceeași perioadă, s-au întreprins demersurile necesare și s-a încuviințat deschiderea procedurii adopției interne definitive pentru 27 de copii. Cât privește atestatele de familie/persoană aptă să adopte un copil, în perioada de referință s-au realizat șapte atestări, grupa de vârsta a persoanelor care doresc să adopte un copil situându-se, în general, în categoria 35-45 ani.
În ceea ce privește copiii adoptabili, media de vârstă pentru care optează familiile/persoanele este cuprinsa între 0-4 ani, prag care este ridicat până la 6-7 ani prin acordarea de consiliere de specialitate, un caz special înregistrându-se prin adopția unui copil cu vârsta de 10 ani. Adopțiile la vârste superioare celor menționate au fost realizate doar în situația în care adoptatorul a fost asistentul maternal al respectivului copil.
Din acest an adopțiile se pot face mult mai ușor. Noul act normativ va duce la scurtarea tuturor etapelor procesului prin care se poate înfia un copil.

Cele mai importante modificari cuprinse in Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției:
– Reducerea de la un an la șase luni a perioadei în care trebuie să fie cautate rudele copilului care vor să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia. În situația în care rudele nu sunt găsite în acest interval, poate fi începută procedura de declarare a adoptabilității copilului;
– Prelungirea valabilității atestatului pentru adopție necesar viitorilor părinți, de la un an la doi ani;
– Eliminarea etapei de pregătire pentru persoanele cărora le-a expirat atestatul și solicită obținerea unui nou atestat;
– Stabilirea compatibilității copilului cu adoptatorii la nivelul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și nu la nivelul ANPDCA, în scopul de a eficientiza procesul de identificare a celei mai potrivite familii pentru copilul adoptabil;
– Eliminarea termenului de doi ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Copilul va păstra acest statut până la încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când își va exprima opinia cu privire la această posibilitate;
– Introducerea unor termene pentru procedurile derulate în fața instanțelor judecătorești pentru toate cele trei etape ale procesului de adopție, respectiv: declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției;
– Introducerea concediului de acomodare acordat familiei adoptatoare și a plății unei indemnizații. Concediul va avea o durată de maximum 90 zile;
– Introducerea obligativității angajatorilor persoanelor care doresc să adopte de a acorda timp liber pentru efectuarea evaluărilor necesare pentru obținerea atestatului și participarea la întâlnirile cu copilul. Timpul liber poate fi acordat în limita a 40 ore/an, fără afectarea drepturilor salariale.
Actul normativ mentionat intră în vigoare începand cu data de 12 august 2016.


Leave a Reply