Ședința de astăzi a CL Vaslui: 27 de proiecte în dezbatere

Vasile Pavăl

Principalele puncte de pe ordinea de zi vizează raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Vaslui, rectificarea bugetului local, lista de priorități pentru solicitanții unei locuințe ANL, regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere.

Astăzi are loc ședința Consiliului Local (CL) Vaslui, care are pe ordinea de zi un număr de 27 de puncte. În principal, aleșii vor discuta și vota: raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Vaslui; rectificarea bugetului local; aprobarea contului anual de execuție al bugetului municipiului și a situațiilor financiare pentru anul trecut; aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale Termprod, Transurb, Goscom și Locativa; afilierea Direcției Administrare Piețe, Târguri și Oboare din cadrul primăriei la Asociația Administratorilor de Piețe din România.

“Un alt proiect important se referă la trecerea din domeniul privat în domeniul public și transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren în suprafață de 34.846 de mp, aflat în proprietatea municipiului Vaslui, str. Ceramicii, către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), în vederea construirii de apartamente destinate închirierii pentru angajații din instituțiile publice locale. Totodată, va fi dezbătută lista de priorități pentru solicitanții unei locuințe ANL”, ne-a declarat Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Consilierii vor mai analiza completarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, precum și modificarea HCL Vaslui nr. 96/28.09.2017, privind aprobarea cuantumului, a numărului de burse școlare și a regulamentului de acordare a acestora elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Tot astăzi, va fi modificată HCL nr. 6/2015, pentru aprobarea regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere, dar și procedura de finanțare de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Nu în ultimul rând, va fi decisă înființarea Grupului de lucru local cu atribuții în implementarea strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =