Răsfoind presa de altădată… (15): Angajamentul, frate cu tovul!

Autobuz „TV 2”

La Todirești și Vulturești, doi specialiști, ing. Petre Iancu și ing. I. Olaru, începuseră debitarea arhi-cunoscutelor tirade acoperitoare de lipsuri, dar și șirul lung al angajamentelor de genul „o să facem”, ”o să dregem”, ”o să acoperim”, „o să descoperim”, „o să o băgăm”, „o să o scoatem” etc.

După ce, în numărul de ieri, Constantin Slavic îi luase la unșpe metri pe cei din Târzii, Oltenești ș.a, în următorul (cel din 29 martie 1967), corespondentul Ion Bîrsan i-a lăudat pe tovarășii mecanizatori de la IAS Scânteia, raionul Negrești, că așa băteau vânturile, când din față, când din spate (mai ales!). Transmițătorul știrii era sigur locuitor al numitei comune (azi, în județul Iași), dar trebuie să băgăm bine de seamă că lucrările agricole se executaseră la o gospodărie de stat (foarte bine dotată), nicidecum la un amărât de CAP, cenușăreasa agriculturii socialiste.

Precum ciupercile după o ploiță benefică, apăruseră și fruntașii cei mai prima din parcul de tractoare U 650: „Nicolae Blană, Ion Bordeianu și Ion Roșu”.

În acest timp, plenare

Pe prima pagină a numărului din 28 martie, „Flacăra Iașului” anunța (cu litere groase cât cârnații polonezi cu E-uri) desfășurarea la București a „Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român”, unde urmau să se bată chiroane și apoi să se dezbată aceleași mândre cuie de dimensiuni mari, cu referire la „măsurile privind îmbunătățirea organizării și conducerii activității economico-financiare a gospodăriilor agricole de stat” și altele.

De reținut este grija deosebită a conducerii țării față de agricultura plătită pe state de salarii, în detrimentul celei plătite cu zile-muncă și câteva chile de cereale toamna, asta dacă ar fi rămas după achitarea dărilor față de același stat. Evident, era vorba despre uriașa discrepanță și interes dintre IAS-uri și CAP-uri.

Pe lângă lichelele cu grade mari în vânjosul partid al celor ce (nu) munceau, la plenară urmau a mai participa și alții precum: „șefi ai secțiilor CC al PCR, prim-secretari ai comitetelor regionale de partid, miniștri, cadre cu munci de răspundere din instituțiile centrale ale statului, președinți ai comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, redactori șefi ai ziarelor centrale”.

Autocamion „SR 113” de 5 tone din dotarea Armatei Române

Iarba care nu creștea

Culmea neatenției jurnalistice fusese atinsă tot pe prima pagină a cotidianului citat, unde, pe lângă pompoasa informare cu plenara, încăpuse și o critică dură adusă unor ceapeuri din raionul Negrești. Autorul anchetei, Gheorghe Stejaru, se oprise asupra ineficienței celor din Țibănești, Todirești și Vulturești, unde „Iarba nu sporea cu măsuri uitate în dosare”.

Ca orice material de acest gen, totul începuse cu hârțoagele aflate în păstrarea Consiliului agricol raional, de unde autorul extrăsese următoarele predicții: „S-a stabilit să se facă curățatul spinilor ierboși de pe 3.500 de hectare, fertilizarea cu îngrășăminte naturale și chimice pe 1.480 de hectare, nivelarea mușuroaielor pe 100 de hectare” și multe altele, frumos scrise cu mașina pe baza unei ciorne întocmite de vreun salariat taaaaare meticulos, care-și ridica leafa lunară numai pe baza gogoșilor umflate cu pompa.

La Todirești și Vulturești, doi specialiști, ing. Petre Iancu și ing. I. Olaru, începuseră debitarea arhi-cunoscutelor tirade acoperitoare de lipsuri, dar și șirul lung al angajamentelor de genul „o să facem”, ”o să dregem”, ”o să acoperim”, „o să descoperim”, „o să o băgăm”, „o să o scoatem” etc. În sprijinul cârpelilor împricinaților a sărit tov Cornel Bernat, „inginer cu baza furajeră a Consiliului agricol raional Negrești”.

Literatură „cultă” și „incultă”?!

Un anonim relatase despre un „Schimb de experiență” petrecut la Murgeni, dar sub oblăduirea caldă și transpirată a „Comisiei metodice a Consiliului raional al pionerilor Bîrlad”, la care, în pauza dintre șprițuri și sendvișuri cu parizer, se discutase despre „Metodica organizării și desfășurării montajului muzical-literar”, puternic iubit și adulat de către tovii cu urieșe răspunderi în acest domeniu de îndoctrinare a copiilor, de la cei de țâță până la cei înțărcați.

La gargara propagandistică participaseră „comandații detașamentelor de pionieri din Schineni, Mălușteni, Epureni, Cîrja, Bozia, Fălciu și Blăgești”. Tremurându-le puțele în chiloței, pionierii-gazde (de îmbele sexe) au prezentat plini de emoțiune montajul literar intitulat „Trecutul de luptă al poporului oglindit în literatura noastră populară și cultă”.

La rubrica „Agenda”, unde se găseau unele informări mai acătării, cineva din Bârlad anunțase că „Autobaza DRTA a fost înzestrată în acest an cu încă 11 camioane Bucegi de 5 tone și un autobuz TV 2”. La acea oră, unitatea avea în dotare „189 de autocamioane, 26 de autobuze, 38 de remorci și alte mijloace de transport”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 19 =