O nouă conferință captivantă la Biblioteca Județeană

Cunoscuta serie a conferințelor “După-amiezi culturale la Vaslui”, coordonată de prof.univ.dr. Constantin Dram, a continuat la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul”. Tema aleasă de conferențiarul Gheorghe Iorga, “Carpe diem sau reflexul persan al surâsului lui Horatius”, a suscitat un mare interes.

Gheorghe Iorga este autorul mai multor cărți de publicistică și a unui număr însemnat de traduceri, atât din limba română în persană, cât și din persană în română. El a făcut o paralelă între doi remarcabili poeți ai literaturii universale, unul păgân și unul musulman, Horatius și Omar Khayyam, în a căror operă întâlnim cunoscutul motiv “Carpe diem”: “Dacă, la autorul Rubaiatelor, se petrece sub semnul urgenței și este vorba despre un efect, la Horatius vorbim despre o cauză. Printre asemănările între cei doi se înscriu educația, lipsa concesiilor politice, faptul că au scris o poezie cu accente stoice, au trăit vremuri tulburi și, totuși, n-au creat o poezie tragică, doar acest «carpe diem», această retragere în interior”.

Una dintre importantele deosebiri este aceea că Horatius a crezut în nemurirea sa ca poet, în posteritatea sa, pe când Omar Khayyam nu.

“Astfel de evenimente au rolul de a încununa viața culturală a municipiului nostru. Prin cultură, educație, știință, toate națiunile au reușit să se mențină. Acesta este motivul pentru care nu vom înceta să facem aceste «După-amiezi culturale la Vaslui»”, a spus Gelu Voicu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 6 =