Și aici sunt banii bârlădenilor! Bugetul Spitalului „Elena Beldiman”, peste 121 de milioane de lei

În această lună, conducerea Spitalului Bârlad va ști ce buget va primi de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru anul în curs, 11 aprilie fiind termenul limită de depunere a documentației. Dacă se va semna pe o sumă comparabilă cu cea de anul trecut, bugetul unității se va ridica la 121,5 milioane de lei, aici intrând și banii alocați de Ministerul Sănătății și cei de la bugetul local.

Dacă vrea ca și în acest an serviciile prestate în cadrul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad să fie decontate, conducerea unității trebuie să depună în timp util documentația necesară încheierii contractului cadru cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui. Iar miercuri, 11 aprilie, este ultima zi, termenul fiind valabil pentru toate spitalele din județ, nu doar pentru cel din Bârlad.

Cum pe primele trei luni ale anului s-a mers pe actul adițional încheiat la contractul cadru semnat pe 31 martie 2017, aprilie rămâne descoperită. Așa se face că, pentru a putea fi decontate cheltuielile făcute de spital și în luna în curs, reprezentanții unității au fost chemați, pe 29 martie, la o primă discuție, iar două zile mai târziu, pentru semnarea actelor adiționale aferente lunii aprilie.

„De la data de 1 aprilie 2018 vor fi aplicabile reglementările Ordinului comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice ale HG nr. 140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. Conducerea CJAS Vaslui stabilește termenul limită de transmitere în format electronic a cererilor însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, data de 11 aprilie 2018. Toți furnizorii interesați trebuie să depună documentele solicitate, conform legislației în vigoare, până pe 11 aprilie 2018. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 30 aprilie 2018”, a anunțat CJAS Vaslui.

Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, ulterior depunerii documentației, se va proceda la negocierea contractelor și calculul sumelor alocate, fiecare spital fiind programat într-o anume zi. În cazul în care cele două părți – reprezentanții CJAS și cei ai spitalului – nu vor ajunge la o înțelegere și nu se va semna contractul, unitatea medicală își va putea desfășura activitatea în continuare, însă niciunul dintre serviciile prestate nu va mai fi decontat.

Potrivit calendarului stabilit de conducerea CJAS Vaslui, între 2-11 aprilie vor fi primite documentele de contractare, urmând ca între 12-15 aprilie să fie verificate. Pe 16 aprilie va fi afișată lista cu furnizorii respinși la contractare, în ziua următoare se vor înregistra contestațiile furnizorilor, iar pe 18 aprilie se vor analiza și soluționa eventualele contestații. Între 16-20 aprilie va avea loc negocierea contractelor și calculul sumelor alocate, iar între 23-30 aprilie se vor încheia și semna contractele.

Până când șefii Spitalului de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad vor fi chemați la negocieri și se va ști exact suma ce urmează să fie primită de la CJAS Vaslui, trebuie spus că, potrivit unei anexe la bugetul Bârladului, votat de consilierii locali pe 7 martie, veniturile unității pe anul în curs ar urma să se ridice la 121.678.460 de lei. Evident, suma aprobată de consilieri este una estimativă și se bazează pe bugetul din 2017. Din total, 66.285.913 lei ar urma să fie decontați de CJAS Vaslui, 15 milioane de lei – de Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Vaslui, 1.064.450 de lei vor proveni din prestări servicii și alte activități, 35.400.000 de lei – subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, 532.000 de lei – sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, iar 31.950 de lei – donații și sponsorizări.

Nu în ultimul rând, de la bugetul local ar urma să fie alocați 2.374.060 de lei cu titlu de subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, alți 800.000 de lei – subvenții pentru finanțarea cheltuielilor, 155.087 de lei – sume utilizate de administrația locală din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =