Învățământul va scăpăra, nu alta!

55.000 de învățători și profesori de gimnaziu vor participa, în lunile următoare, la cel mai amplu proiect de perfecționare a cadrelor didactice de la Revoluție încoace. Este clar că reforma învățământului, pornită și tot reformulată de miniștrii care s-au perindat pe la Educație, cei mai mulți dintre ei rupți de realitatea din școli, a eșuat până acum.

În ciuda tuturor ideilor „strălucite” din ultimii 28 de ani, sistemul românesc de învățământ a rămas în urmă cu vremurile, cu tehnologia, cu evoluția societății și a pieței muncii. Nu contează că a fost veșnic subfinanțat, că salariile jenante i-au gonit de la catedră pe oamenii bine pregătiți și că, în afară de manualele vechi și prost scrise, toate materialele de pe care învață copiii sunt cumpărate de părinți. În al doisprezecelea ceas, Ministerul Educației a realizat că și profesorii au nevoie să țină pasul cu vremurile, așa că îi trimite pe toți la cursuri, mai ales că de anul viitor vor lucra cu programe școlare noi.

Concret, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), se urmărește perfecționarea a 55.000 de cadre didactice, dintre care 15.000 din învățământul primar și 40.000 din învățământul gimnazial. În primul rând, ei vor trebui să deprindă abilități care să le permită abordări metodologice centrate pe competențe-cheie, în acord cu noua curriculă. În același timp, se vizează formarea profesorilor în contextul adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale elevilor, în special ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Consiliere și mediere socială

„Totodată, CRED prevede asumarea de către profesori și a unor roluri complementare celor de la clasă, cu accent pe consiliere, mediere socială, facilitarea învățării în contexte non-formale și informale”, a anunțat pompos ministerul.

În vederea desfășurării activităților de formare, vor fi alcătuite 2.750 de grupe de profesori în toate județele, care vor beneficia de 330.000 de ore de formare la nivel național, implicând aportul a 900 de formatori. Fiecare dintre participanți va beneficia de o subvenție în cuantum de 600 de lei pentru transport și mâncare. În acest fel, pe lângă faptul că profesorii nu vor plăti pentru formare, își vor putea acoperi și toate costurile pe care le au pentru deplasare și alimentație. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii.

Competențe-cheie

De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice, pe arii curriculare, care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă online de e-learning.

„Prin intermediul activităților incluse în CRED, se are în vedere creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurii a învățământului prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale, pentru cel puțin 2.500 de elevi”, mai spune ministerul.

Proiectul CRED va fi finalizat în anul 2021 și are un buget de aproximativ 42 de milioane de euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + nineteen =