Aniversarea unei instituții de elită

Ieri, s-au adunat exact 104 ani de la înființarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, una dintre cele mai active instituții de cultură din județ.

 Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad a fost înființat de elita intelectualilor bârlădeni la 10 aprilie 1914, din dorința de a strânge bunuri culturale într-o instituție specializată care să le tezaurizeze și să le valorifice pentru marele public. Printre ctitori, la loc de cinste stă profesorul Stroe Belloescu, cel care, în 1909, din averea sa personală, a construit un imobil ca sediu pentru prima bibliotecă publică și primul muzeu.

Sub aspectul patrimoniului, începuturile muzeul au constat în strângerea unor colecții diferite ca domenii. Astăzi, instituția numără patru secții: Arheologie-istorie, Artă, Științele naturii și Personalități bârlădene. Sub aspectul provenienței, patrimoniul s-a constituit și îmbogățit prin cercetare, transferuri, achiziții și, nu în ultimul rând, prin donații.

În cei peste 100 de ani ai săi, muzeul a primit mai multe donații, provenite de la personalități cunoscute ca pasionați colecționari, adevărați mecena care și-au dăruit colecțiile fără nicio clauză pecuniară. Amintim doar pe prof.dr.doc. Ion Chiricuță (1917-1988) și dr. Marcel Vainfeld (1917-1990), ambii fii ai urbei, ale căror donații au îmbogățit patrimoniul muzeului cu artă universală.

În prezent, instituția oferă marelui public expoziții permanente, diverse sub aspect tematic. Există șase colecții intrate ca donații compuse din artă populară românească, artă plastică și decorativă europeană și extrem-orientală, numismatică, medalistică, arme, icoane, carte de patrimoniu. Toate sunt organizate ca un muzeu de colecții, situat în str. Vasile Pârvan nr. 4, clădire monument istoric care i-a aparținut spătarului Alecu Sturdza.

Separat, o expoziție de artă contemporană românească poate fi admirată în imobilul situat în str. Vasile Pârvan nr. 1 (Palatul fostei Prefecturi Tutova). Din 1957, aici este sediul central al muzeului.

Într-un alt imobil, există expozițiile „Bârladul cultural” (secolele XIX-XX), „Cuza și epoca sa”, „Cabinet numismatic din sec. IV î.Ch. până în zilele noastre”, floră, faună și litologie din Podișul Bârladului. Nu în ultimul rând, există și un muzeu de autor, cuprinzând creația sculptorului Marcel Guguianu, provenită din donația făcută de acest fiu al Bârladului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + eight =