Bârlădeni, pregătiți-vă! Dacă aveți clădiri sau terenuri în paragină, veți fi supraimpozitați

Veste rea pentru deținătorii de imobile și terenuri situate în intravilanul Bârladului, dar lăsate în paragină de ani de zile. Edilii au lansat în dezbatere publică un regulament care prevede că, în cazul în care proprietarii nu dau semne că vor să le consolideze/întrețină, bunurile imobile vor fi supraimpozitate.

În cea de-a treia zi de Paște, pe site-ul Primăriei Bârlad a fost postat în dezbatere publică Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în  intravilanul municipiului în  vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8, din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și punctul 168 din HG nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Mai simplu spus, autoritățile locale vor să-i determine pe proprietarii de terenuri și clădiri neîngrijite să se ocupe de ele, altfel riscă să scoată mai mulți bani din buzunar pentru plata impozitelor.

Ca toată lumea să știe exact ce imobile/terenuri sunt vizate, se precizează în ce condiții se va aplica majorarea de impozit. Astfel, clădiri neîngrijite sunt considerate acele imobile în stare avansată de degradare, lăsate în paragină, insalubre, cu fațade nereparate, necurățate, netencuite sau nezugrăvite, cu geamuri sparte, cu acoperișuri degradate sau aflate în alte situații similare, iar terenuri neîngrijite sunt acelea în stare de paragină, acoperite de buruieni, lăstăriș, părăsite sau abandonate, insalubre, ale căror curți sunt necurățate, cu împrejmuiri neîntreținute sau nereparate sau aflate în alte situații similare. Nu vor fi supraimpozitați proprietarii care dețin autorizație de construire sau desființare valabilă, în vederea construirii, renovării, demolării sau amenajării terenului și au anunțat primăria și Inspectoratul de Stat în Construcții despre începerea lucrărilor.

Tot în respectivul regulament se spune că, prin dispoziție a primarului Dumitru Boroș, se va înființa o comisie de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, abilitată să efectueze verificări pe raza Bârladului și să întocmească fișa de evaluare, nota de constatare, somația și procesul-verbal de conformitate. Odată identificat un astfel de imobil, comisia îl va soma pe proprietar ca, până la data de 15 iunie a anului în care s-a constatat starea clădirii, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, dându-i termen până pe 30 octombrie să fie gata. În plus, proprietarul e obligat să mențină clădirea/terenul îngrijită/îngrijit. Dacă s-a conformat somației, se va încheia un proces verbal de conformitate, iar în cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție  a  monumentelor  istoric și din zonele construite protejate, în procesul verbal se va menționa că lucrările au fost făcute cu avizul Ministerului Culturii.

Dacă proprietarul nu se conformează până pe 30 octombrie, în termen de cinci zile lucrătoare, comisia va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în paragină. Respectiva notă, împreună cu documentația aferentă (schițe și fotografii) vor fi transmise în cel mult trei zile la Direcția Economică din cadrul Primăriei Bârlad, caz în care primarul va propune spre adoptare Consiliului Local un proiect de hotârâre pentru majorarea impozitului pentru imobilul respectiv.

„Nivelul impozitului majorat se stabilește anual prin hotărârea Consiliului Local. Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului. Direcția Economică va efectua modificările privind majorarea impozitului, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii Consiliului Local. În cazul în care proprietarul nu va notifica administrația publică locală, respectiv Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Bârladului, cu privire la remedierea situației imobilului (cu dovezi în acest sens), impozitul majorat se va aplica și în anii fiscali următori la nivelul cotelor de majorare stabilite prin hotărârile anuale ale Consiliului Local”, se arată în regulamentul aflat în dezbatere.

Dacă respectivii proprietari anunță membrii comisiei că au efectuat lucrările impuse, comisia este obligată ca, în cel mult 15 zile, să verifice situația și să întocmească o notă de constatare ce va fi comunicată în trei zile Direcției Economice. Ulterior, primarul va iniția un proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Nu în ultimul rând, în cazul în care terenul sau clădirea este înstrăinat/înstrăinată înaintea termenului la care trebuiau finalizate lucrările de întreținere necesare, întreaga procedură va fi reluată, însă pe numele noului proprietar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − twelve =