Bilanț 2017: Muzeul Municipal Huși încă “trăiește”

Anul trecut, activitatea științifică a Muzeului Municipal Huși a continuat, fiind chiar înregistrate noi piese de patrimoniu. Datele reies din Raportul primarului municipiului Huși.

Cu toate că în Muzeul Municipal din Huși, aflat în centrul orașului, nu a mai călcat nimeni de ani buni, clădirea fiind într-o avansată stare de degradare, dar în care, teoretic, se fac lucrări de renovare, activitatea științifică și-a continuat cursul firesc, după cum reiese din Raportul privind starea economică, socială și de mediu a Hușului pe 2017, document semnat de primarul Ioan Ciupilan.

“Muzeul este nefuncțional pentru expoziții permanente și vizita publicului hușean, datorită consolidării și restaurării acestuia. În prezent, patrimoniul muzeal evacuat din clădirea de bază este depozitat într-un alt spațiu, pentru a permite restaurarea, conservarea, protejarea lui, precum și desfășurarea lucrărilor la clădire. În conformitate cu structura colecțiilor de bază, arheologie, etnografie, istorie și artă plastică, activitatea muzeală a fost, și în 2017, structurată pe următoarele domenii: activitatea de cercetare științifică; activitatea de valorificare a rezultatelor cercetărilor arheologice și etnografice prin publicații de specialitate, sesiuni, simpozioane; activitatea de dezvoltare a colecțiilor muzeale; activitatea de conservare a patrimoniului muzeal; activitatea de restaurare a patrimoniului muzeal; activitatea expozițională”, se arată în document.

În urma activităților de cercetare științifică și de dezvoltare a colecțiilor muzeale, anul trecut au fost făcute numeroase cercetări, care au dus la descoperirea unor noi valori de patrimoniu: “În cercetarea etnografică din anul 2017, tema principală a fost «Ocupații tradiționale în zona est Carpatică cu privire specială asupra Podișului Central Moldovenesc». Zona vizată a constituit-o Valea Lohan, Valea Elan-Horincea, Valea Prutului, Depresiunea Huși și așezările și gospodăriile aferente. Pornindu-se de la baza existentă în colecțiile muzeale, s-au continuat cercetările în domenii precum: agricultura tradițională, viticultură, meșteșuguri tradiționale, ocupații casnice și artă populară. Rezultatele acestor cercetări de teren și arhivistică au fost valorificate din punct de vedere științific prin lucrări prezentate la sesiuni organizate de muzee și instituții de specialitate, cum ar fi «Meșteșuguri tradiționale în zona Elan-Horincea», «Viticultura în zona limitrofă Hușului» și «Motive decorative tradiționale în satele Podișului Central Moldovenesc». De asemenea, s-a urmărit depistarea de piese de patrimoniu, susceptibile de a îmbogăți colecțiile etnografice existente. Cercetările etnografice și arheologice desfășurate în anul 2017 au dus la depistarea unor piese care au dezvoltat colecțiile Muzeului Huși. Printre acestea se regăsesc: scoarțe, ștergare, unelte din silex (neolitic), ceramică neolitică și dacică”.

Anul trecut, au continuat și activitățile de restaurare a obiectelor de patrimoniu și chiar a fost organizată o expoziție: “La Muzeul Municipal Huși activează un singur restaurator. În funcție de starea de conservare a pieselor și necesarul expozițional, s-au restaurat piese provenind din perioadele paleolitic, neolitic, epoca metalelor și geto-dacică. S-au restaurant un număr de 48 de piese arheologice. Dintre tipurile ceramice restaurate, menționăm: cupe, cești, căni, vase cu una sau două torți, capace, linguri și pahare, seceri, topoare, fibule, monede și săgeți. Colecțiile muzeale conțin și un număr însemnat de piese din lemn și materiale textile de la colecțiile etnografice. Deoarece nu există un spațiu propriu de expunere, activitatea expozițională se desfășoară în colaborare cu alte instituții. În anul 2017 s-a organizat expoziția temporară «Valori patrimoniale ale Muzeului Municipal Huși»”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + five =