Se caută încă un șef la Primăria Bârlad

La câteva luni de la demisia fostului șef al Serviciului Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Primăriei Bârlad, postul a fost scos la concurs.

 Ani buni, fotoliul de șef al Serviciului Impozite și Taxe de la Persoane Juridice din cadrul Direcției Economice a Primăriei Bârlad a fost ocupat de Mirel Țîrcă. La sfârșitul lui 2016, acesta și-a dat demisia, însă, după scurt timp, a revenit asupra deciziei. Asta până spre finele anului trecut, când a recurs din nou la demisie, iar de atunci, postul este ocupat cu interimat de un subaltern. Abia la finele săptămânii trecute funcția a fost scoasă la concurs.

Eventualii doritori se pot înscrie numai dacă nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. De asemenea, nu trebuie să fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani și nici să fi desfășurat activitate de poliție politică.

În ceea ce privește condițiile specifice, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe economice și să aibă studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii. De asemenea, cei interesați trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum doi ani.

Aspiranții își pot depune dosarele la sediul primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Concursul propriu-zis (proba scrisă) a fost programat pentru 14 mai, ora 10, la sediul aceleiași instituții, urmând ca interviul să fie susținut în termen de cinci zile lucrătoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + seven =