Peste 3.600 de anchete sociale la Huși!

Dosare pentru încadrare ca asistent personal, documentații pentru acordarea indemnizațiilor de handicap, contracte individuale de muncă, acestea sunt doar o mică parte din rezultatele activităților desfășurate de angajații Serviciului Public Local de Asistență Socială Huși. Datele reies din Raportul pe anul trecut al primarului Ioan Ciupilan.

Anul trecut, reprezentanții Serviciului Public Local de Asistență Socială (SPLAS) Huși, instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local (CL), a efectuat peste 3.600 de anchete sociale. Datele reies din Raportul privind starea economică, socială și de mediu pe anul trecut a muncipiului Huși, semnat de primarul Ioan Ciupilan.

“În anul 2017 au fost realizate un număr de 3.640 de anchete sociale, după cum urmează: 1.000 privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010; 280 pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001; 25 privind beneficiarii de alocație de stat/indemnizație pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010; 525 pentru reevaluarea măsurii de protecție specială conform Legii 272/2004; 150 pentru reevaluarea încadrării în grad de handicap a copiilor conform Legii 272/2004, modificată și completată; 700 pentru adulți încadrați în grad de handicap conform Legii 448/2006; 30 în vederea instituționalizării persoanelor vârstnice conform Legii 17/2000; 300 privind diverse sesizări sau programe sociale (bani de liceu); 20 privind înscrierea în învățământul special; 210 privind asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; 200 pentru acordarea indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap de graduI I; 200 pentru Autoritatea Tutelară”, se arată în documentul edilului șef.

De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, au fost întocmite 300 de dosare pentru încadrări de asistenți personali, 180 de dosare de indemnizații de handicap, 70 de contracte individuale de muncă, precum și 300 de acte adiționale ca urmare a modificărilor aduse acestoras.

În ceea ce privește Cantina de Ajutor Social, unitate publică în subordinea SPLAS, anul trecut au beneficiat de hrană zilnică 46 de persoane.

“În ceea ce privește asistența socială, în anul 2017 au funcționat în Huși: Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități neuro-psiho-motorii; Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap; Biroul de asistență maternală. Pentru protecția și promovarea drepturilor copilului au fost asigurate: Servicii de tip rezidențial – Casa «O rază de soare», Asociația «Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi»; Servicii de zi – Centrul de zi «Sf. Anton», Asociația «Congregația Surorile Franciscane Misionare de Assisi», Centrul de zi «Star of Hope». Pentru persoanele adulte au fost asigurate: Servicii de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap – Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap, Centrul de Îngrijire și Asistență; Servicii pentru persoane vârstnice – Servicii de consiliere și suport – Asociația «Congregația Surorilor Săracilor Părintelui Vicenzo Morinello»; Servicii de asistență paliativă, suport emoțional – Asociația Comunitară «Totul pentru Viață»; Servicii de îngrijire medicală și socială la domiciliu pentru persoanele vârstnice – Centrul Diecezan Caritas Iași. Prin casieria SPLAS, s-au efectuat operațiuni de plăți pentru: beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne – 160 de persoane; ajutoare de urgență și de înmormântare – 30; indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav – 147 lunar”, se subliniază în document.

Trebuie spus că, în ședința ordinară pe luna martie, aleșii locali și-au dat acordul pe proiectul de hotărâre privind reorganizarea SPLAS Huși în Direcția de Asistență Socială Huși. Modificarea vine în urma unei hotărâri de guvern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =