Noul cartier al Bârladului își urmează cursul: „Alexandru cel Bun”, pe cale să se materializeze

Cum Ministerul Agriculturii a dat aviz favorabil solicitării de schimbare a categoriei de folosință, suprafața de 12 hectare de deasupra Cimitirului „Eternitatea” din Bârlad se va materializa în cartierul „Alexandru cel Bun”. Cele 204 locuri de casă vor fi atribuite numai tinerilor care îndeplinesc condițiile cerute de lege și pe cele stabilite la nivelul municipalității. Cele mai multe șanse le vor avea cei căsătoriți, care au copii minori în întreținere (cu cât mai mulți, cu atât mai bine!), au studii superioare, salarii mai mari decât brutul mediu pe economie și sunt deja chiriași la stat.

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni de primarul Bârladului, Dumitru Boroș, edilul s-a referit și la înființarea celui de-al 15-lea cartier din oraș, „Alexandru cel Bun”, care va fi amplasat în zona de deasupra Cimitirului „Eternitatea”. La începutul lunii în curs, a fost primit răspunsul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în legătură cu solicitarea făcută pentru schimbarea categoriei de folosință a celor 12 hectare necesare.

Dumitru Boros

„În urma demersurilor făcute către Ministerul Agriculturii, am primit avizul pentru a schimba categoria de folosință a terenului. Este datat 3 aprilie 2018 și, în ședința ordinară a Consiliului Local din luna aprilie, vom intra cu Planul de Urbanism Zonal. Nu știu dacă vom rezolva toate problemele de la nivelul Bârladului în ceea ce privește lipsa locuințelor, dar le vom rezolva măcar parțial. Avem 74 de locuri a câte 450 de metri pătrați și 130 de locuri a câte 350 de metri pătrați. Pentru că vorbim de un nou carter, avem prinse locuri și pentru câteva spații comerciale”, a declarat Boroș.

Așa cum s-a aprobat deja de către consilierii bârlădeni, cartierul „Alexandru cel Bun” va avea șase străzi: Mitropolit Veniamin Costache, Aviator Smaranda Brăescu, Alexei Mateevici, Cezar Ivănescu, Ion Hobana și Sculptor Constantin Brâncuși.

Cine poate obține locurile de casă?

În ceea ce privește criteriile ce trebuie îndeplinite pentru ca bârlădenii să poată obține gratuit unul dintre acele locuri de casă, Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prevede că beneficiari pot fi doar cei cu vârste între 18-35 de ani, care nu sunt proprietari ai unei locuințe sau ai unui teren destinat construirii unei case.

Printre actele ce trebuie depuse la Consiliul Local (cerere standard de atribuire, copie de pe certificatul de naștere și după actul de identitate, declarație pe propria răspundere că nu deține/nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe), trebuie să se regăsească și declarația pe propria răspundere a părinților solicitantului că nu dețin/nu au deținut în proprietate, în ultimii zece ani, un teren mai mare de 500 de mp în mediul urban sau de 5.000 de mp în mediul rural.

Criterii de ierarhizare

Legea nr. 15/2003 prevede că autoritățile locale au dreptul să stabilească și unele condiții suplimentare, la Bârlad departajarea urmând să se facă în funcție de șapte criterii. Primul este situația locativă actuală. Solicitanții care sunt chiriași în spații din fondul locativ privat în Bârlad vor primi maximum de puncte (10), iar cei care au domiciliul în Bârlad vor primi șase. Dacă stau cu chirie sau în altă locuință, vor primi 1-5 puncte, în funcție de suprafața locuibilă deținută de fiecare membru al familiei.

Al doilea criteriu este starea civilă. Tinerii căsătoriți primesc șase puncte, în timp ce necăsătoriții doar trei puncte.

Al treilea criteriu se referă la numărul de copii minori în întreținere, cele mai multe puncte (șapte) urmând să le primească solicitanții care au trei copii, iar cei care au mai mulți primesc un punct în plus pentru fiecare copil.

Al patrulea criteriu este nivelul studiilor și/sau pregătirea profesională. Cei cu studii superioare primesc 12 puncte, cei cu studii medii sau profesionale de specialitate și/sau cu studii superioare de scurtă durată – șapte puncte, cei cu studii medii și fără pregătire profesională – cinci puncte, cu școala generală și fără pregătire profesională – trei puncte, fără studii și fără pregătire profesională – un punct.

Un alt criteriu este venitul mediu net lunar pe membru de familie. Maximum de puncte (nouă) se acordă celor care câștigă mai bine decât salariul mediu brut pe economie din luna decembrie a anului anterior, iar cinci puncte se acordă celor cu un venit mai mic decât salariul minim. Șapte puncte vor primi cei cu lefuri între salariul minim și cel mediu brut pe economie din luna decembrie a anului anterior.

Informații utile

Respectivele locuri de casă vor fi acordate pentru folosință gratuită, atât timp cât există casa pe el. Odată ce lucrările la casă sunt gata, proprietarul acesteia poate cere să-i fie vândut terenul atribuit. În acest caz, decizia de vânzare se ia prin hotărâre a Consiliului Local, iar prețul se stabilește în urma unei expertize tehnice.

Beneficiarii terenurilor pentru construirea de case sunt obligați să înceapă construcția locuințelor în termen de un an de la data atribuirii și să le realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În mare, etapele construirii unei locuințe sunt: obținerea certificatului de urbanism, obținerea avizelor și acordurilor necesare, întocmirea documentațiilor și proiectelor tehnice, obținerea autorizației de construire, executarea lucrărilor și verificarea calității acestora, terminarea lucrărilor și intabularea. În cazul în care tinerii nu încep construcția într-un an, terenul va fi luat înapoi de primărie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =