Un nou proiect european la Primăria Huși

Astăzi, de la ora 11, la Primăria municipiului Huși se lansează un nou proiect european – “Implementarea unui sistem de management al performanței și calității”, cu o durată de 16 luni.

“Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a cetățenilor, susținut de o dezvoltare a abilităților personalului de la nivelul solicitantului. Grupul țintă este format din 30 de funcționari publici și/sau aleși locali, care vor participa la instruirile programate în cadrul proiectului”, se arată într-un comunicat al municipalității hușene.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritară 2 “Adminsitrația publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce oprimizează procesele orientate către beneficiari”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =