Asta-i bună!: Licitația pentru „centura” Bârladului, contestată pe ultima sută de metri

În timp ce toată suflarea Bârladului aștepta ca, în aceste zile, adică la opt luni și jumătate de la declanșarea procedurii de licitație, să afle numele firmelor care vor proiecta și executa varianta de ocolire, s-a înregistrat o nouă contestație.

Pe 2 august anul trecut, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitație contractul privind proiectarea și execuția „Variantei de ocolire a municipiului Bârlad”. Potrivit calendarului oficial, firmele au avut la dispoziție până pe 21 septembrie, ora 16, să-și depună dosarele. Numai că, așa cum se întâmplă în cazul tuturor licitațiilor pentru obiective de investiții cu o valoare mare (în cazul de față, 156.140.933 de lei sau 34.273.013 euro), au fost depuse trei contestații de către tot atâtea firme care cereau diverse clarificări.

Așa se face că termenul limită a fost mutat pe 29 noiembrie, timp în care au fost depuse cinci oferte din partea a 13 constructori români, italieni și spanioli, care s-au grupat în patru asocieri. Este vorba despre: Tirrena Scavi Spa, asocierea Arcada Company SA – Lemacons SRL – Citadina 98 SA – Vega 93 SRL – Trameco SA, asocierea Copisa Constructora Pirenaica SA – Copisa Construcții SRL, asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL și asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL.

Odată deschise ofertele, oficialii CNAIR au stabilit ca termen limită pentru evaluare 24 decembrie, ora 18, însă, pentru că nu a fost suficient timp, s-a dat o amânare până pe 23 februarie 2018, ora 18. Numai că, nici la finele noului termen stabilit, nu s-a dat publicității vreun câștigător, ci iar s-a prelungit perioada de evaluare a celor cinci oferte. De această dată,  până pe 23 aprilie, ora 18. Acum, când suntem pe ultima sută de metri și toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să afle numele constructorului/asocierii care va proiecta și executa lucrările la șosea, se pare că vom aștepta mult și bine întrucât licitația a fost contestată.

Astfel, o asociere formată din două firme s-a adresat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) „împotriva deciziei nejustificate și abuzice a autorității contractante de a respinge oferta asocierii ca inacceptabilă și neconfirmă”. Documentul se întinde pe nouă pagini și a fost înregistrat la CNSC pe 11 aprilie.

„Vă solicit (1) admiterea contestației formulată de subscrisa raportat la motivele pe care le voi dezvolta în continuare în cuprinsul prezentei și, pe cale de consecință, (2) anularea adresei CNAIR nr. 12B/3542/21.03.2018 privind comunicarea deciziei autorității contractante de respingere a asocierii ca inacceptabilă și neconformă care, emisă fiind în mod nelegal și netemeinic, ne prejudiciază în mod grav drepturile și interesele noastre legitime de ofertant în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect «Proiectare și execuție Varianta de ocolire a municipiului Bârlad». Solicit (3) anularea deciziei autorității contractante de respingere a ofertei asocierii ca inacceptabilă și neconformă, precum și a tuturor actelor și comunicărilor sussecvente, în cazul în care asemenea documente au fost emise, și (4) reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei subscrise de la etapa verificării admisibilității acesteia”, se arată în preambul.

În continuare, preț de câteva pagini, sunt prezentate motivele care, așa cum susține constructorul contestatar, au dus la respingerea ofertei depuse. Iar principalul motiv invocat de reprezentanții CNAIR ar fi că un operator economic declarat ca terț susținător, respectiv subcontractant, s-ar afla într-o situație de conflict de interese în legătură cu procedura în cauză. Contestatarul justifică de ce, în opinia sa, terțul susținător nu se află în conflict de interese, în final explicând că ambii membri ai asocierii au convenit să-și împartă activitățile asumate prin contractul de servicii de asistență tehnică: unul a realizat proiectarea variantei ocolitoare Timișoara Sud și a asigurat coordonarea proiectului, iar celălalt a realizat proiectarea variantei ocolitoare Bârlad, precum și fazele de proiectare a utilităților aferente ocolitoarei Timișoara Sud.

Indiferent dacă CNSC va da curs acestei contestații, cert este că va mai trece o vreme până când vom afla câștigătorul licitației. Potrivit legislației în vigoare, contestațiile depuse la CNSC trebuie soluționate în termen de 30 de zile, însă e posibil ca acest termen să nu fie respectat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =