Ex-funcționar din Codăești, găsit incompatibil

Simona Mariana Morărașu, fost funcționar în cadrul Primăriei Codăești, a fost găsită în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate (ANI). Anunțul a fost făcut public vineri, 20 aprilie, când s-a dat publicității o listă de cinci foști și actuali funcționari publici din țară în cazul cărora s-au constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă.

„Morărașu Simona Mariana, fost funcționar public în cadrul Primăriei comunei Codăești, județul Vaslui, în perioada 1 martie 2012 – 1 aprilie 2013, a exercitat funcția de consilier juridic atât în cadrul Primăriei comunei Codăești, cât și în cadrul Canmi SRL, atribuțiile fiind în legătură directă cu cele exercitate ca funcționar public, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1), din Legea nr. 161/2003. Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, se arată în comunicatul emis de ANI.

Legea nr. 161/2003 prevede, la art. 96, alin. (1), că „funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar și funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului”.

Potrivit legislației în vigoare, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + five =