Pacienții, invitați în Consiliul Etic al Spitalului Bârlad

Pentru a doua oară de la înființarea Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, asociațiile de pacienți au ocazia să-și desemneze un reprezentant care să facă parte din Consiliul Etic al unității. Alături de ceilalți membri, cel nominalizat va avea mai multe atribuții: să identifice și să analizeze vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, să propună managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității, să formuleze propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică, să analizeze și să avizeze regulamentul de ordine interioară al spitalului, să formuleze un punct de vedere consultativ la solicitarea comitetului director al unității, să soluționeze sesizările primite etc.

„Conducerea Spitalului Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății 1.502/2016, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului Etic care funcționează în cadrul spitalelor publice, art. 3, alin. (c), invită asociațiile de pacienți din județul Vaslui să notifice Spitalul Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad pentru a solicita nominalizarea unui reprezentant în scopul completării componenței Consiliului Etic. Orice asociație de pacienți care face notificarea trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Ordinul 1.502/2016, art. 4, alin. (11) și (12), iar reprezentantul propus să îndeplinească cerințele art. 4, alin. (1), (2), (18)”, anunță conducerea unității spitalicești.

În prezent, din Consiliul Etic constituit în februarie 2017 fac parte: dr. Monica Aioanei (președinte), dr. Ion Chilinciuc, dr. Cătălin Mihăilă, dr. Dan Tucaliuc, as.med. Tatiana Buescu, as.med. Beatrice Iftode (membri permanenți), ing. Mirela Bogdan (secretar permanent), cons.jur. Daniela Lupu, respectiv Cătălina Dediu, dr. Corneliu Marian, dr. Adelina Vladu, dr. Cristina Vasian, as.med. Eugenia Pau, as.med. Elisabeta Chilianu – membri supleanți, bioing. Fabiola Țurcanu – secretar supleant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 1 =